Welkom

foto Marike 2015

LET OP: mijn praktijk voor relatietherapie en Gestalttherapie is inmiddels gesloten. Kijk op de homepage naar wat ik nog wel doe. Wilfried Sluys geeft nog wel relatietherapie in Amsterdam en Purmerend. Mochten jullie daar niet heen willen, dan geeft onderstaande tekst jullie misschien handvatten bij het zoeken van een andere relatietherapeut.

Relatietherapie

In elke relatie kan het bliksemen en donderen. Of komen er juist perioden van kilte en afstand voor. Maar wanneer ga je nu in relatietherapie?

Veel stellen komen jammer genoeg pas als het ernstig crisis is.  Ze weten al heel lang dat het niet lekker loopt, maar ze klampen zich vast aan de momenten dat het goed gaat. Tot het te laat is.

Eén op de 3 relaties in Nederland loopt stuk. Voor niet getrouwde stellen ligt dat percentage nog hoger. En van samengestelde gezinnen redt plm 70 % het niet… Er is echter veel te winnen als je tijdig aan de bel trekt.

Na de verliefdheid

Na de eerste verliefdheid komt de fase van wat wij noemen: de differentiatie. Zag je eerst vooral wat je aan de ander bond, nu vallen met name de verschillen op. en de minder leuke kanten van je partner. En wat doe je daarmee?  Ga je je aanpassen? Of laat je zien wie of wat je óók bent? Ga je daarover met elkaar in gesprek? Of pot je het op? Zoek je opnieuw de verbinding, nu meer gebaseerd op de realiteit achter de roze wolk van de verliefdheid?

Relatieproblemen door ouderschap

Ook verderop in de relatie komen veel fasen voor, die niet altijd eenvoudig zijn. Het krijgen van kinderen heeft bijvoorbeeld op jonge stellen vaak veel meer invloed dan ze van tevoren dachten. Soms verandert de vrouw in alleen nog maar moeder zijn. Of de man verliest veel van zijn leuke kanten omdat hij zich zo ontzettend verantwoordelijk voelt. Maar het kan ook zijn dat de jonge moeder erg onzeker en afhankelijk  wordt. Of dat de jonge vader zich buitengesloten voelt en zijn heil ergens anders gaat zoeken.   En mocht dit allemaal lukken, dan ben  je samen misschien wel heel goede ouders, maar wanneer was het de laatste keer dat je tijd en aandacht voor elkaar had als partners? Opvoedingsproblemen kunnen vervolgens ook heftige confrontaties opleveren. En als je een samengesteld gezin hebt, lijken de belangen van je eigen kinderen en je nieuwe partner voortdurend met elkaar te botsen. Als homo-ouders kom je daarnaast nog extra problemen tegen: je hebt (nog) weinig voorbeelden in je omgeving, dus soms lijkt het net of je zelf het wiel moet uitvinden. En als je met een buitenlandse partner getrouwd bent, komen de culturele verschillen ook in de opvoeding  sterk naar voren.

Verliefd op een ander

Het meest frequente probleem waarmee stellen in relatietherapie komen is dat één van de partners verliefd is geworden op een ander en daar al dan niet gehoor aan heeft gegeven. Vaak komt daarmee aan het licht dat er iets al langer niet goed zat in de relatie. Dat is echter op zo´n moment niet zo snel te accepteren door de partner, die zich verraden voelt. Ondanks alle heftige gevoelens hoeft dit echter niet het eind van de relatie te betekenen.

Ruzies

Al deze en vele andere problemen kunnen ook  ruzie veroorzaken. Effectief ruzie maken en goed omgaan met boosheid is iets wat we eigenlijk op school zouden moeten leren. Want steeds opnieuw blijkt dat het grootste struikelblok: door al die ruzies kun je elkaar zo diep kwetsen, dat er geen basis meer lijkt om verder te gaan. Er is dan veel flexibiliteit en inzet van beide partners nodig om niet op te geven voor je echt alles geprobeerd hebt. Als je dat er echter voor over hebt, kom je er uiteindelijk altijd sterker uit, hetzij samen hetzij alleen. Professionele hulp,  in de vorm van relatietherapie kan daarbij veel helpen. Liefst tijdig, maar beter laat dan nooit.

Wanneer relatietherapie?

Hoewel het ook in Nederland langzamerhand meer geaccepteerd wordt om in relatietherapie te gaan, ervaren veel mensen het toch als een teleurstelling of een blamage dat ze het niet zelf op kunnen lossen.  Ook denken veel mensen dat een relatie die niet ‘vanzelf loopt’ per definitie niet goed is. Veel mensen besteden meer aandacht aan bv  het onderhoud van hun auto dan aan hun relatie en zichzelf.

Een relatie hebben en kinderen opvoeden is er echter in onze steeds drukkere en individualistische samenleving  niet eenvoudiger op geworden. Een relatie moet tegenwoordig aan heel wat meer eisen voldoen dan vroeger, toen een vrouw heel gelukkig was met een betrouwbare man, die zorgde voor brood op de plank en de klussen in en rondom het huis. En de man was blij met een vrouw, die goed was in huishouden en kinderen verzorgen en opvoeden. Tegenwoordig moeten mannen en vrouwen echter allebei alles kunnen én daar ook nog samen over kunnen overleggen en afstemmen. Dat is allemaal niet eenvoudig. Je hoeft je dan ook niet te schamen als je daar wat extra aandacht en zorg aan moet besteden, bv door middel van relatietherapie of relatiecoaching.

Al besloten om te scheiden?

Ook als je al besloten hebt om te scheiden kan het zinvol zijn om samen bij een relatietherapeut te onderzoeken waar het mis is gegaan en te zorgen dat je op een goede manier afscheid van elkaar kunt nemen. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het van het grootste belang om één verhaal te hebben over wat er mis ging, zodat je niet vanuit wrok of rancune je kinderen belast. Tenslotte blijft je ex wel hun vader of moeder.

Wilfried-licht-bijgesneden-2-232x300Hoe kies je een relatietherapeut?

Bij relatietherapie moet je om te beginnen weten of je met één of met twee therapeuten wil werken. Met twee therapeuten is duurder, maar vaak ook effectiever. Ik werkte bij relatie- en gezinstherapie altijd samen met mijn collega Wilfried Sluys. Een toelichting hierop beschrijven we op de pagina ”werkwijze”.

Het beste is vervolgens als je van verschillende kanten goede ervaringen met een relatietherapeut hebt gehoord. Veel mensen vertellen anderen echter liever niet dat ze in relatietherapie zijn (geweest). Hoewel het taboe afneemt en wij steeds vaker cliënten krijgen via mond-op-mondreclame, zoeken heel veel anderen toch nog eerst op internet. Uit elke website spreekt een bepaalde sfeer. Of die sfeer je aanspreekt is vaak al een goede indicatie. Zoals bij elke vorm van therapie is het ook bij relatietherapie belangrijk dat het klikt met de therapeut(en). Daarvoor is een intake of kennismakingsgesprek dan ook bedoeld.

Daarnaast kun je kijken naar ervaring en opleiding van de therapeut(en) en de tijd dat ze samenwerken. Relatietherapie is een vak apart: je moet oog hebben voor de individuele mens én voor de onderlinge relatie, als dan niet met kinderen. Therapeuten moeten o.i. bij voorkeur de nodige ervaring hebben opgedaan met het geven van  individuele therapie of begeleiding, alvorens ze aan relatietherapie beginnen. Ook moet je er specifiek in zijn opgeleid.

Daarnaast is het belangrijk dat therapeuten zich bewust zijn van hun eigen visie op relaties en die blijven ontwikkelen en verdiepen.

Wat kenmerkt ons?

We behoorden in Nederland tot de zeer ervaren Gestalt- en relatietherapeuten. We beschikken allebei namelijk over meer dan 20 jaar ervaring in hulpverlening en coachingswerk (zie onze cv‘s). Die ervaring is zeer divers: als coach/therapeut  in bedrijfsleven, maatschappelijk werk, sociale werkplaats, psychiatrie.

We hebben allebei – naast veel individuele therapie – eerst solo  relatietherapie gegeven. Daarna hebben we 15 jaar samengewerkt als duo-therapeuten. Daardoor waren we erg goed op elkaar ingespeeld. We zagen gemiddeld 10 stellen per week. Doordat we onze therapie ook in het Engels kunnen geven, hadden we ook veel ervaring met multi-culturele stellen.

We zijn uitgebreid opgeleid en schoolden ons voortdurend bij. We hebben een uitgebreide visie ontwikkeld – zie mijn pagina over “visie”-, waarover we regelmatig schreven. Ik ben supervisor en leertherapeut voor collega’s en voor Gestalttherapeuten in opleiding. Door mijn theologische opleiding heb ik ook veel feeling met zingevingsproblematiek en weet ik het nodige van andere godsdiensten. Mijn collega Wilfried Sluys heeft ook veel ervaring opgedaan als maatschappelijk werker en in de psychiatrie. Ik werk dus niet meer, maar Wilfried werkt nu weer als solotherapeut. Hij geeft zowel individuele als relatietherapie in Amsterdam en Purmerend.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk  onderzoek naar de door ons gegeven relatietherapie laat zien dat een heel hoog percentage cliënten vindt dat hun relatie door onze relatietherapie verbeterd is en dat die verbetering zich ook na afloop van de therapie nog doorzet. Je kunt hier meer lezen over dit onderzoek.

Columns/blog/twitter

Je kunt over onze ervaringen met relatietherapie lezen op mijn weblog Relatietherapie Nijmegen en mij volgen op twitter (@relationtherapy). Voor vragen over relatietherapie of aanmelding kun je telefonisch of per email contact met Wilfried opnemen.