Op deze pagina leggen we graag onze werkwijze bij relatietherapie uit. Op de pagina relatietherapie Nijmegen van deze site vindt u meer informatie over situaties die tot relatietherapie aanleiding kunnen geven, over de keuze van een therapeut en over onszelf.

Relatietherapie met twee therapeuten

Wilfried-licht-bijgesneden-2-232x300foto Marike 2015

 

 

 

 

 

 

 

Onze werkwijze bij relatietherapie kenmerkt zich door het werken met twee therapeuten: een man en een vrouw. Het risico, dat één van de cliënten partijdigheid ervaart, wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Samen zien we meer en kunnen we onze aandacht beter verdelen. Bovendien helpt de aanwezigheid van zowel een mannelijke als vrouwelijke relatietherapeut om mannelijke en vrouwelijke posities en patronen eerder te benoemen en te verduidelijken. Ook kunnen we als een spiegel fungeren en zichtbaar maken welke communicatiepatronen een rol spelen. Kortom, het werken met twee therapeuten levert voor ons een meerwaarde op, die we graag benutten. Ik geef deze therapie samen met mijn collega Wilfried Sluys, Gestalttherapeut en maatschappelijk werker.

Aantal consulten

Bij de keuze voor relatietherapie komt het veel voor dat één van beide partners niet weet of hij/zij nog wel door wil gaan. Dat is geen belemmering voor de therapie. De enige voorwaarde voor relatietherapie is, dat jullie allebei gemotiveerd zijn om uit te zoeken wat er precies aan de hand is en hoe je samen of apart verder kunt.
Elk proces heeft tijd nodig. En in die tijd kunnen spanningen hoog oplopen en kan de neiging om er maar direct helemaal mee te stoppen, groot zijn. Om het proces die tijd en kans te geven enerzijds, maar ook niet eindeloos te rekken anderzijds, maken wij meestal afspraken voor een intake en 5 consulten. We vragen  jullie dan ook om de therapie de kans te geven en een eventueel besluit om uit elkaar te gaan, niet tijdens de eerste drie maanden van de therapie te nemen.

Evaluatie en terugkomsessie

In de 5e sessie evalueren we  en geven jullie zelf aan of jullie voldoende basis ervaren om samen door te gaan. Als dat het geval is, maken we een afspraak voor over 3 maanden, zodat de cliënten de tijd krijgen om verder met het geleerde te werken. Bij dit “terugkom-consult” bekijken we hoe een en ander verlopen is. Vaak kunnen stellen dan zelf verder, soms is het dan nodig om door te werken op de punten die dan boven tafel zijn gekomen.
Als duidelijk wordt dat de relatie geen enkel perspectief meer biedt, besteden we nog een of twee consulten aan verwerking en afronding. We geven hierbij o.a. aandacht aan hoe je het de kinderen vertelt, met welk  verhaal jullie familie en vrienden gaan vertellen, en onderzoeken welke steun elk van jullie nodig heeft. Indien nodig wordt de therapie met (één van) beiden individueel voortgezet.

Werkvormen

Uiteraard wordt er bij relatietherapie veel gepraat over wat er aan de hand is en hoe ieder zich daarbij voelt. Wij bieden daarnaast ook experimenten aan om op een andere manier met elkaar om te gaan en ter plekke te ervaren wat dat met je doet. We bedenken die experimenten op grond van wat wij waarnemen en van wat volgens ons dat op dat moment nodig is. Uiteraard vragen wij de cliënten of ze open staan voor zo’n experiment.

Ook doen wij, indien nodig, gewaarzijnsoefeningen om de partners te leren om explicieter stil te staan bij wat er met hen gebeurt en waar hun gedrag uit voortkomt.  Deze oefeningen zijn te vergelijken met mindfulnessoefeningen.

Werken met huiswerkopdrachten en procesverslagen

Het maken van huiswerkopdrachten en verslagen hoort standaard bij onze werkwijze bij relatietherapie. Aan het eind van elke sessie stellen we samen met jullie huiswerkopdrachten vast. Ook vragen we jullie om van elke sessie ieder apart een verslag te maken a.d.h.v. richtvragen die we opgesteld hebben. Die verslagen mailen jullie naar ons vóór de volgende sessie. We gebruiken ze bij de voorbereiding. Ook vragen we jullie om die verslagen iedere keer met elkaar te bespreken vóór de volgende sessie.

Het werken met verslagen is niet gebruikelijk in relatietherapie. Wij hebben er echter goede ervaringen mee en ook onze cliënten geven meestal aan het heel prettig en effectief te vinden.  Zowel tijdens het therapieproces als omdat ze zo na afloop dan een een aantal dingen op papier hebben staan, die ze nog eens na kunnen lezen. Uiteraard kost ons dit extra tijd in de voorbereiding. Deze tijd is bij onze prijs in begrepen.

Het maken van een verslag is echter niet verplicht, het is een hulpmiddel. Ook kunnen partners een andere, creatieve vorm van verwerking kiezen en die met elkaar delen.

Sessies van 1,5 uur

I.t.t. veel collega’s werken wij niet met sessies van 5 kwartier maar van 1,5 uur. Het kwartier extra geeft ons juist de kans om wat dieper op het proces in te gaan. Ook ontstaat hierdoor meer rust in de sessie. Langer dan 1,5 uur is weer te vermoeiend.

Iedere partner apart zien

Het komt in onze werkwijze bij relatietherapie steeds vaker voor dat we ieder van jullie ook apart willen spreken. In een 1-op-1 sessie kunnen we vaak nog een beter beeld van ieder van jullie krijgen. We kunnen jullie daarvoor tijdens de sessie splitsen en ieder drie kwartier met één van jullie praten. Of we kunnen met ieder van jullie een individuele afspraak maken.

Intensieve relatietherapie

Het is bij onze werkwijze bij relatietherapie ook mogelijk om de therapie wat intensiever te organiseren. Je kunt dan op 2 achtereenvolgende dagen een sessie bij ons doen. Sommige mensen kiezen er dan voor om in een hotel te overnachten. Dat is zeker handig voor mensen die van ver komen.

Neem voor meer informatie en/of aanmelding contact met ons. Onze contactgegevens staan op onze contactpagina.