In Nederland is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar relatietherapie gedaan. In 2011 is dit echter het terrein van dr. Tila Pronk, auteur van het boek ”Hartstocht” (2011). Ze heeft een paar jaar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gewerkt om zich met onderzoek naar relaties bezig te houden en is nu universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.

Enthousiast geworden door onze website en ons blog over haar proefschrift heeft zij ons benaderd met de vraag om met haar samen te werken. Wij waren inmiddels zelf al bezig met het opzetten van een onderzoek, aangezien wij het belangrijk vinden om onszelf voortdurend te verbeteren en onze effecten te laten onderzoeken. Haar vraag kwam als geroepen en sindsdien is onze samenwerking een feit en staan hieronder de eerste resultaten.

Doel van het onderzoek

Doel van ons gezamenlijke wetenschappelijk onderzoek naar relatietherapie is zowel om de effectiviteit van (onderdelen) van de door ons gegeven Gestalt-relatietherapie in kaart te brengen als om gegevens te verzamelen over relatieproblematiek.

Zo willen we bijvoorbeeld graag weten wat de onderliggende redenen zijn waarom koppels in relatietherapie gaan, welke behandeling voor hen het meest geschikt is en of deze therapie ook op lange termijn een (positief) effect heeft op het welzijn van de partners. Ook wil Tila kijken naar de rol van impulscontrole. Spelen schadelijke impulsen een (grote) rol in de problematiek van de koppels? Hoe kunnen partners het beste omgaan met schadelijke impulsen?

Resultaten van ons onderzoek

Sinds april 2006 geven Wilfried Sluys en ik gezamenlijk relatietherapie. In het begin noteerden wij niet van alle stellen de emailadressen, later wel. Wij hadden de beschikking over de emailadressen van 420 stellen, soms van één, soms van beide partners. Veel emailadressen bleken niet meer te kloppen. En uiteraard antwoordden van alle stellen ook niet altijd beide partners, hoewel we dat wel gevraagd hadden. Het uiteindelijke resultaat is 121 valide antwoorden van in totaal 99 stellen. Van 27 stellen antwoordden beide partners. Er antwoordden 78 vrouwen en 39 mannen. Vier mensen vulden het geslacht niet in.
Van alle respondenten is 24,1 % gescheiden van de partner met wie ze bij ons in relatietherapie waren.

Doel relatietherapie
Bij het aangeven met welk doel mensen in relatietherapie kwamen, konden mensen meer mogelijkheden tegelijk aankruisen.
49 respondenten gaven aan kwam dat hun doel was om te onderzoeken of ze nog samen verder konden of niet.
Ook 49 mensen kwamen met als doel om ernstige problemen op te lossen en samen verder te gaan.
14 mensen gaven als doel op dat ze hun relatie wilden verbeteren en 4 mensen gaven aan dat ze kwamen om hun relatie op een goede manier te beëindigen.

Duurzaam effect relatietherapie
Wanneer is relatietherapie succesvol? Een goede uitkomst is wat ons betreft als de relatie verbetert, ongeacht of de partners ervoor kiezen om bij elkaar te blijven dan wel uit elkaar te gaan. Uit de cijfers, die stellen hun relatie voor, meteen na afloop en op het moment van het onderzoek aan hun relatie gaven, blijkt dat relatietherapie inderdaad in de meeste gevallen de relatie verbetert. Gemiddeld steeg het cijfer van  4,3 vóór de therapie, via 5,9 meteen na afloop van de therapie tot 6,5 op het moment van het onderzoek. Hierin zijn dus ook de cijfers verwerkt van de mensen die zijn gescheiden.
De mensen die bij elkaar gebleven zijn, gaven hun relatie bij aanvang van de therapie gemiddeld een 4,4, meteen na afloop van de therapie een 6,6 en op het moment van onderzoek een 7. De periode na afloop van de therapie varieerde van 6 jaar tot een paar maanden.
Dit betekent dat onze relatietherapie duidelijk een doorwerking heeft op lange termijn en niet aan symptoombestrijding doet. We zijn erg blij met dit resultaat, aangezien onze aanpak ook als doel heeft om mensen te helpen zichzelf te helpen en niet van ons – of andere therapeuten – afhankelijk te worden.

Aanleiding voor relatietherapie
Als aanleiding om in relatietherapie te gaan gaf 33% van de respondenten aan dat er een derde in het spel was.
‘Te weinig aandacht voor elkaar’ werd opgegeven door 21,5%, en ‘ruzie’ komt op de derde plaats met 18,1 %.
‘Communicatieproblemen’ werd gemeld als voornaamste aanleiding door 10.7 %

Onderliggende oorzaken
Ook bij de onderliggende oorzaken konden meer antwoorden tegelijk aangekruist worden.
25 % geeft hierbij aan dat het onderliggende probleem ligt op het gebied van dagelijkse contact/praktische afspraken.
35 % geeft aan dat het onderliggende probleem ligt op het gebied van geestelijke intimiteit.
20 % geeft aan dat het onderliggende probleem ligt op het gebied van sexualiteit.
79 % geeft aan dat het onderliggende probleem ligt op het gebied van teveel of te weinig ‘samengevoel’/verbinding.
31 % geeft aan dat het onderliggende probleem ligt op het gebied van teveel of te weinig tijd en aandacht voor jezelf.

Impulscontrole
Op basis van de gegeven antwoorden kon Tila Pronk geen verband vinden tussen beperkingen in de impulscontrole en relatieproblematiek.

Beoordeling therapeuten
Verschillende vragen betroffen een beoordeling van ons als therapeuten.

Inhoudelijke deskundigheid: gemiddeld 7,9
Helaas waren twee respondenten zeer ontevreden met ons en gaven ons een dikke onvoldoende. Erg blij zijn we dat de grootste groep – 65 mensen – ons een 8 gaf, en 17 mensen zelfs een 9 en 3 een 10. Onze inhoudelijke deskundigheid verbeteren we  jaarlijks, niet alleen door ervaring, maar ook door jaarlijkse bijscholingen. (zie ons cv)

Empathie (inlevingsvermogen): gemiddeld 7,9.
Hier hebben opnieuw dezelfde twee mensen ons een onvoldoende gegeven. Gelukkig wel 56 achten, 21 negens en 6 tienen. Uiteraard ook zessen en zevens.

Luistervaardigheid: gemiddeld 8,1
Hier kregen we gelukkig van niemand een onvoldoende. Erg tevreden zijn we met 52 achten, 30 negens en 8 tienen.

Open, niet-veroordelende houding: gemiddeld 8.
Helaas hier opnieuw twee onvoldoendes van dezelfde mensen. Opnieuw tevreden zijn we met 12 tienen, 31 negens en 39 achten.

Tenslotte

Het onderzoek heeft een uitgebreide dataset opgeleverd, waar we in de komende tijd nog meer resultaten uit kunnen halen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Voor meer informatie over dr. Tila Pronk: zie hier haar persoonlijke website en hier haar gegevens op de website  van de Vrije Universiteit van Amsterdam.