Personalia

Naam: Marike de Valk
Geboortejaar: 1954
Burgerlijke staat: gehuwd (3 kinderen, 7 kleinkinderen)

Relevante werkervaring

 

Eigen praktijk: Vanaf 1994 tot heden heb ik een eigen praktijk voor Gestalttherapie, relatietherapie en bedrijfscounseling. Cliënten komen op doorverwijzing van een aantal Nijmeegse huisartsen of via mond-op-mondreclame.
Bedrijfscounselor: Vanaf 1996 tot 2004 voer ik vanuit het ROC Rivor in Tiel in opdracht van sociale diensten, sociale werkplaatsen en reïntegratiebedrijven de volgende werkzaamheden uit. Daarbij was ik van 2000-2004 gedetacheerd als bedrijfscounselor bij de sociale werkplaats Lander in Tiel:

  • counseling en psychotherapie van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten met vaak zeer ernstige psychische/psychiatrische problematiek, die niet (meer) doorverwezen willen worden naar de reguliere hulpverlening;
  • in samenwerking met erkend beroepskeuzeadviseur uitvoeren van beroepskeuzeonderzoeken. Hierbij werd eventuele psychische problematiek verdisconteerd wordt in de beroepskeuze-advisering;
  • supervisie aan docenten en consulenten van sociale diensten en andere instellingen, die met deze doelgroepen werken;
  • coaching van management en medewerkers in profit en non-profitbedrijven;
  • ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van communicatie, intervisie en omgaan met mensen met psychische handicaps;
  • begeleiden van medewerkers met psychosomatische problematiek ter voorkoming of verkorting van ziekteverzuim.
Onderwijs: Vanaf 2004 -2007 was ik docent Methodische Werkbegeleiding, Ontwikkelngspsychologie en Sociale Vaardigheden aan de opleiding SPW van het ROC-Rivor te Tiel.
Management: Van 1991 t/m 1996 was ik cursistenbegeleider/scholingsmedewerker en later manager van het Regionaal Bureau Onderwijs in Tiel, dat i.s.m. het toenmalige arbeidsbureau scholing organiseerde voor langdurig werklozen, allochtonen en herintredende vrouwen.

Opleidings- en registratiegegevens

2015: EVC behaald voor de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener op eis van de zorgverzekeraar. EVC betekent: Erkenning Verworven Competenties. Hiermee heb ik aangetoond aan alle eindtermen van de opleiding SPH te voldoen. EVC verzilverd voor diploma PSBK.
2015: Een vernieuwende kijk op liefde, seks en relatietherapie in deze tijd.” Een studiedag met Esther Perel, georganiseerd door de
School voor Relatietherapie in samenwerking met de BVGRGS en de VVS.
2015: Slovenië: 6-daagse training couplestherapy (advanced training program). Door GATLA, Trainers: Bob and Rita Resnick.
2013: EAGT congres in Krakau (Polen): “The heart of Connecting Co-creating individuals and Communities”
2012: Intimacy and Desire, 4 daagse training in Hamburg door David Schnarch, Ph. D., klinisch psycholoog en sexuoloog, directeur van het Marriage and Family Health Center, in Evergreen, Colorado.
2011: Geregistreerd lid van de RBNG: Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg
2010: Gecertificeerd als Rots-en-Water trainer, opleiding gevolgd bij Freerk Ykema, dec 2010.
2009: Scholing Familie-opstellingen, door Ria Verlinden
2008-2009: Bijscholing relatietherapie: Partners werken met partners, bij Multidimens,trainers: Greet Cassiers en Ernst Knijff.
2008: Annual European Couplestherapy, advanced group, in Litouwen, door Bob en Rita Resnick (Amerikaanse Gestalttherapeuten, oprichters van GATLA, Gestalt Association and Trainingscenter Los Angeles.
2008: Couplestherapy, in Ierland, door Bob en Rita Resnick
2006-2007: Specialisatiejaar: Het lichaam als leidraad, door George Wollants (EAGT)
2004: Registatie als leertherapeut bij MultidiMens.
2003: Registratie als Gestaltsupervisor bij de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie. (NVAGT).
2002: Registratie als Gestalttherapeut bij de in 2001 opgerichte beroepsvereniging Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT).
1996-2002: Aanvullende trainingen en bijscholingen bij diverse instellingen in Gestalttherapie.
1996: Registratie als Gestaltcounselor bij het Vlaams Nederlands Gestalt Netwerk (VNGN).
1994: Training tot erkend assessor in ACO-assessment centers voor potentieelbeoordeling en selectie van leidinggevenden in het onderwijs, behaald bij Interstudie, Centrum voor Onderwijsmanagement.
1996: Diploma Gestaltcounselor behaald aan het Internationaal Opleidingencentrum Multidimens (voorheen: School voor Gestalt en Psychosynthese), specialisatie: Arbeid en Persoon: het leren toepassen van Gestalttherapeutische uitgangspunten en methoden in arbeidscontext.
1991: Certificaat Management voor non-profit-organisaties behaald aan de Management Akademie van de Brinkmans Opleidingen Groep te Nijmegen.
1978: Kandidaatsdiploma Theologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
1972: Diploma Gymnasium b aan het Geert Groote College te Deventer.