Personalia

Naam: Marike de Valk
Geboortejaar: 1954
Burgerlijke staat: gehuwd (3 kinderen, 8 kleinkinderen)

Relevante werkervaring

Eigen praktijk: Vanaf 1994 tot heden heb ik een eigen praktijk voor Gestalttherapie, relatietherapie en bedrijfscounseling. Vanwege mijn pensionering zie ik nu slechts nog af en toe een oud-cliënt. Ik geef nog wel supervisie.
Bedrijfscounselor: Vanaf 1996 tot 2004 voerde ik vanuit het ROC Rivor in Tiel in opdracht van sociale diensten, sociale werkplaatsen en reïntegratiebedrijven de volgende werkzaamheden uit. Daarbij was ik van 2000-2004 gedetacheerd als bedrijfscounselor bij de sociale werkplaats Lander in Tiel:

  • counseling en psychotherapie van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten met vaak zeer ernstige psychische/psychiatrische problematiek, die niet (meer) doorverwezen willen worden naar de reguliere hulpverlening;
  • in samenwerking met erkend beroepskeuzeadviseur uitvoeren van beroepskeuzeonderzoeken. Hierbij werd eventuele psychische problematiek verdisconteerd wordt in de beroepskeuze-advisering;
  • supervisie aan docenten en consulenten van sociale diensten en andere instellingen, die met deze doelgroepen werken;
  • coaching van management en medewerkers in profit en non-profitbedrijven;
  • ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van communicatie, intervisie en omgaan met mensen met psychische handicaps;
  • begeleiden van medewerkers met psychosomatische problematiek ter voorkoming of verkorting van ziekteverzuim.
Onderwijs: Vanaf 2004 -2007 was ik docent Methodische Werkbegeleiding, Ontwikkelingspsychologie en Sociale Vaardigheden aan de opleiding SPW van het ROC-Rivor te Tiel.
Van 1983-1987 was ik docente katechese aan de Scholen­ge­meen­schap Oost- Betuwe te Bemmel (15 lesuren); ik gaf ervaringskatechese aan alle leerjaren van het LHNO, en aan de onder­bouw van MA­VO, HAVO en Atheneum. Ervaringskatechese is het behandelen en bespreken van belangrijke thema’s dwz uit de leefwereld van de jongeren, zoals: liefde, vriendschap, dood en rouw, verlies, omgaan met je ouders etc.
Van 1981-1983 was ik stafmedewerkster aan het Hoger Ka­te­che­tisch Insti­tuut, afde­ling jon­geren­kateche­se, te Nij­me­gen (24 uur); ik ontwikkelde katecheti­sche leer­plan­nen voor LBO en MA­VO; en begeleidde de docentengroep die deze plannen uittestte.
Van 1978-1983 was ik  districtskatecheet bij de Stich­ting Sch­ool­kate­chese, te Oss (full­ti­me);  ik begeleidde teams en individuele leerkrachten van basis­s­cho­len in het geven van schoolkate­chese en het vormgeven aan de eigen identiteit van de school.

De katecheseprojecten gingen over sociale thema’s die speelden in het leven van de leerlingen (ervaringsgerichte katecehse). Ik kwam veel in de klassen om de kinderen en hun leerprocessen te observeren.

Management: Van 1991 t/m 1996 was ik cursistenbegeleider/ scholingsmedewerker en later manager van het Regionaal Bureau Onderwijs in Tiel, dat i.s.m. het toenmalige arbeidsbureau scholing organiseerde voor langdurig werklozen, allochtonen en herintredende vrouwen. Aanvankelijk begeleidde ik vooral deze doelgroepen en ontwikkelde ik samen met de scholen opleidingen voor deze doelgroepen. Vanaf 1992 was ik locatiemanager.
Van 1987 – 1991 was ik landelijk coördinator van de Ba­sis­bewe­ging voor christelij­ke groepen in Neder­land, te Utre­cht; deze beweging had tot doel om de joods-christelijk inspiratie op maatschappelijk relevante wijze vorm te geven.

Opleidings- en registratiegegevens

2016: Tweedaagse masterclass (oktober) Esther Perel: Seksuele ontrouw.
2015: EVC verzilverd voor diploma Psycho Sociale Basis Kennis. (PSBK)
2015: EVC behaald voor de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener op eis van de zorgverzekeraar. EVC betekent: Erkenning Verworven Competenties. Hiermee heb ik aangetoond aan alle eindtermen van de opleiding SPH te voldoen.
2015: Een vernieuwende kijk op liefde, seks en relatietherapie in deze tijd.” Een studiedag met Esther Perel, georganiseerd door de
School voor Relatietherapie in samenwerking met de BVGRGS en de VVS
2015: Slovenië: 6-daagse training couplestherapy (advanced training program). Door GATLA, Trainers: Bob and Rita Resnick (zie boven).
2013: EAGT congres in Krakau (Polen): “The heart of Connecting Co-creating individuals and Communities”
2012: Intimacy and Desire, 4 daagse training in Hamburg door David Schnarch, Ph. D., klinisch psycholoog en sexuoloog, directeur van het Marriage and Family Health Center, in Evergreen, Colorado.
2011: Geregistreerd lid van de RBNG: Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg
2010: Gecertificeerd als Rots-en-Water trainer, opleiding gevolgd bij Freerk Ykema, dec 2010.
2009: Scholing Familie-opstellingen, door Ria Verlinden
2008-2009: Bijscholing relatietherapie: Partners werken met partners, bij Multidimens,trainers: Greet Cassiers en Ernst Knijff.
2008: Annual European Couplestherapy, advanced group, in Litouwen, door Bob en Rita Resnick (Amerikaanse Gestalttherapeuten, oprichters van GATLA, Gestalt Association and Trainingscenter Los Angeles.
2008: Couplestherapy, in Ierland, door Bob en Rita Resnick
2006-2007: Specialisatiejaar: Het lichaam als leidraad, door George Wollants (EAGT)
2004: Registatie als leertherapeut bij MultidiMens.
2003: Registratie als Gestaltsupervisor bij de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie. (NVAGT).
2002: Registratie als Gestalttherapeut bij de in 2001 opgerichte beroepsvereniging Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT).
1996-2002: Aanvullende trainingen en bijscholingen bij diverse instellingen in Gestalttherapie.
1996: Registratie als Gestaltcounselor bij het Vlaams Nederlands Gestalt Netwerk (VNGN).