Ik ben nog als seniorlid geregistreerd bij de beroepsvereniging NVAGT * en ben daar nog erkend supervisor. Ik ben vanwege mijn pensionering niet meer geregistreerd bij de RBCZ. Ik word dan ook niet meer vergoed door de zorgverzekeraars.

* NVAGT: Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie

** RBCZ: Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg