Misschien ben je rechtstreeks en niet via de homepage op deze pagina van mijn website terecht gekomen. Daarom stel ik me opnieuw even voor: mijn naam is Marike de Valk. Ik heb een praktijk voor individuele, relatie- en gezinstherapie in Beuningen bij Nijmegen.

Voor relatietherapie kun je doorklikken naar mijn pagina over relatietherapie.

Wat is gezinstherapie?

Bij gezinstherapie staan de problemen in het gezin centraal. We onderzoeken hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden. Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van alle onderdelen van dat systeem.
Bij gezinstherapie kijken we naar het hele ”systeem”, dat het gezin vormt. Naast het bekende vader-moeder-kind(eren)- gezin bestaan er ook andere gezinsvormen: eenoudergezinnen, gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader, samengestelde gezinnen, homo- en/of lesbo-ouders met één of meer kinderen.  Voor alle soorten gezinssystemen bieden wij therapie.

Jonge gezinnen

We merken vaak bij relatietherapie dat het voor jonge ouders een hele kunst is om goed om te gaan met hun ouderschap. De geboorte van een kind brengt meer veranderingen dan veel mensen van tevoren beseffen. Niet alleen praktisch, maar ook op emotioneel gebied. Gebroken nachten, problemen met borstvoeding, het gevoel van de moeder dat ze er alleen voorstaat of van de vader dat hij zich opeens een buitenstaander voelt (soms ook omgekeerd), het gevoel dat je aan elkaar niet meer toekomt, onzekerheid en angsten over de nieuwe verantwoordelijkheden: alles kost energie. Een baby geeft helaas lang niet altijd het gevoel van ”op de roze wolk”, zoals je dat wellicht verwacht en in ieder geval gehoopt had.
Ook in latere fasen kan het ouderschap problemen opleveren: verschil van mening over de opvoeding; drukke kinderen waar je als ouder eigenlijk niet goed tegen kunt als je uit je werk komt; het regelen van oppas als ze ziek zijn en niet naar het kinderdagverblijf kunnen; opeens je ouders veel in  huis, (je zou niet weten hoe je het zonder hen moet regelen, maar het vraagt ook een nieuwe manier van omgaan met elkaar…), kortom, tal van zaken waarin jullie vast kunnen lopen en waarbij professionele ondersteuning zinvol kan zijn. De ervaring leert: hoe eerder je hulp zoekt, hoe minder je samen in destructieve patronen belandt.

Gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader

Stiefmoeder of stiefvader zijn is niet eenvoudig: je wil niet de plek innemen van de overleden of anderszins afwezige vader of moeder, en tegelijkertijd ben je met je partner wel de ouders van de kinderen en heb je wel degelijk opvoedingsverantwoordelijkheid.  Hoe ga je daar samen mee om? Hoe bouw je je eigen relatie met de kinderen op? Hoe bewaak je je eigen grenzen en ga je niet alleen maar heel veel geven omdat je zo graag die goede moeder of vader wil zijn? Wat is de juiste afstand, waar mag je je wel en waar niet mee bemoeien? Hoe verhoud je je tot je partner, als hij/zij partij trekt voor de kinderen? Hoe ga je om met eventueel schuldgevoel dat je de kinderen niet een ”normaal’ gezin kunt bieden? (Trouwens: wat is tegenwoordig nog ”normaal”?)
Samen met ons onderzoek je de situatie, leer je gevoelige issues met je partner te bespreken en komen jullie samen tot een aanpak.

Samengestelde gezinnen

Bij samengestelde gezinnen is het een hele kunst om met alle betrokken mensen goed om te gaan. Hoe ga je om met beide exen? Hoe verloopt het overleg over de opvoeding, zowel tussen jullie en de exen als ook tussen jullie onderling? Hoe gaat je nieuwe partner met je kinderen om? En wat vinden de kinderen van de nieuwe partner? Hoe ga je zelf om met je loyaliteit naar je kinderen enerzijds en je nieuwe partner anderzijds? waar je dolgelukkig was met je nieuwe relatie, krijg je niet de tijd om eerst samen aan het samenwonen met elkaar te wennen: je vormt meteen een aantal dagen van de week een gezin, en soms een behoorlijk groot gezin!

Homo- en/of lesbo-ouders met kinderen

Veel homo- en lesbische stellen kiezen er tegenwoordig ook voor om kinderen te krijgen of te adopteren. Zonder nog veel voorbeelden zoeken zij hun weg: hoe ga je om met de vader(s) resp moeder(s) van het kind? Hoe verdelen jullie de tijd die het kind bij de een en bij de ander doorbrengt? Hoe stemmen jullie de opvoeding op elkaar af? Waar vier je de verjaardagen? Hoe voorkom je dat het kind ontzettend verwend wordt met soms wel 4 ouders en 8 grootouders en alle bijbehorende ooms en tantes, vrienden en vriendinnen? Hoe bewaak je als mannengezin dat je niet teveel vrijheid geeft en als vrouwengezin dat je er niet steeds te dicht bovenop zit? (omgekeerd komt als reactie ook voor). Tal van vragen waar je samen in vast kunt lopen. Gezinstherapie kan je/jullie helpen je weg te vinden.

Ouders met volwassen kinderen

Ook als het gaat om problemen van volwassen kinderen met hun ouders, kan gezinstherapie uitkomst bieden. In deze veilige setting kunnen nu misschien die onderwerpen aan de orde komen, die je al heel lang met je ouders had willen bespreken. Want hoe oud je ook bent, op elk moment van je leven kunnen die oude kind-ervaringen weer de kop opsteken en pijnlijk je aandacht opeisen. Het is niet noodzakelijk om de verwerking daarvan samen met (één van) je ouders te doen. Maar als zij daar zelf open voor staan, kan dat wel heel verhelderend zijn en jou een hulp bieden bij die verwerking. Ook vanuit de ouders kan het zijn dat de relatie, nu het kind volwassen is, niet wordt wat je ervan hoopt of verwacht. wat de situatie ok is, in gezinstherapie kunnen we kijken naar wat ieders behoeften zijn en hoe jullie daar een vorm bij kunnen vinden, die voor jullie allebei passend is.

Gezinstherapie met twee therapeuten (M/V)

Omdat bij gezinstherapie minimaal 2 cliënten betrokken zijn, geef ik deze therapie altijd samen met mijn collega Gestalttherapeut Wilfried Sluys. De motivatie is hetzelfde als bij relatietherapie: het risico, dat één van de cliënten partijdigheid ervaart, wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Samen zien we meer en kunnen we onze aandacht beter verdelen. Dat levert een meerwaarde op, waar we graag gebruik van maken.

We beginnen altijd met een intake met de aanvrager (s). Daarin brengen we het probleem in kaart en bekijken we of en hoe we de andere gezinsleden bij de therapie gaan betrekken. Soms worden de kinderen of  andere gezinsleden in de sessie uitgenodigd, soms niet. Veel relatietherapie is in feite ook gezinstherapie.
Vaardigheden op het gebied van communicatie (met name over gevoelige onderwerpen), probleemoplossing en het zorg besteden aan de relatie zijn belangrijke tools voor elke relatie en elk gezin. In de gezintherapie besteden we daar dan ook veel aandacht aan.

Preventieve gezinscoaching

Voor mensen die erover denken om een gezin te gaan stichten, – nieuw of samengesteld of welke vorm dan ook – bieden wij preventieve gezinscoaching. We bespreken de belangrijke issues die je tegen gaat komen en helpen jullie je daarop voor te bereiden. We onderzoeken samen met jullie hoe jullie communiceren en problemen oplossen.

Voor vragen of aanmelding kun je telefonisch of per email contact met ons opnemen.