Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn functioneren, dan verzoek ik u om mij dat zo snel mogelijk te laten weten. Dat kan al in de sessie zelf, via het feedback- en reflectieformulier (zie werkwijze), of via een telefoontje.

Beroepsvereniging

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NVAGT. Op deze pagina staan verwijzingen naar de verschillende mogelijkheden voor klacht behandeling.

Erkende geschilleninstantie

In het kader van de wet WKKGZ ben ik aangesloten bij de erkende geschilleninstantie voor complementair therapeuten, de SCAG. Op de pagina ”Voor Cliënten” kunt u de folder downloaden over hoe alles rond een klacht in zijn werk gaat.

Tuchtrecht

Als lid van de RBCZ ben ik ook onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Privacybeleid

Voor meer informatie over mijn privacybeleid kunt u terecht op deze pagina: Privacybeleid