Mijn naam is Marike de Valk, ik ben gepensioneerd Gestalttherapeut en gaf als zodanig zowel individuele psychotherapie en relatietherapie in Beuningen bij Nijmegen. Mijn praktijk is inmiddels gesloten. Wel geef ik nog supervisie en doe ik soms nog een consult met oud-cliënten.

Nieuwe cliënten – zowel voor individuele als voor relatietherapie – moet ik dus echter teleurstellen: mijn praktijk is gesloten.

Lezen over Gestalttherapie

Op deze site worden een aantal onderwerpen behandeld waar cliënten voor in therapie kwamen. Vaak staat behalve mijn werkwijze ook mijn visie op die onderwerpen beschreven. Wellicht hebben lezers daar nog steeds wat aan. De pagina’s van deze site worden in de loop van de komende tijd herschreven zodat deze informatie beschikbaar blijft.

Supervisie en leertherapie

Voor supervisie kun je wel nog bij mij terecht. Deze supervisie telt voor Gestalttherapeuten mee voor de (her)registratie bij de NVAGT. Ben je bij het Gestalt-opleidingsinstituut Multidimens in opleiding tot Gestalttherapeut, dan kun je bij mij leertherapie volgen.

Bezieling en zingeving

Op dit moment houd ik me vooral bezig met het thema bezieling en zingeving. Dit zijn thema’s die me van jongsafaan geïnteresseerd hebben en de aanleiding waren voor mijn theologiestudie. In mijn praktijk heb ik vaak gezien dat problemen als burnout en overspannenheid  te maken kunnen hebben met een gebrek aan bezieling en zingeving.
Ik ben momenteel met dit thema op verschillende manieren bezig: ik schrijf erover in mijn blog, ik begeleid gespreksgroepen, met als thema: Bezielen en bezield worden. Daarnaast ben ik een online platform gestart met hetzelfde thema: Bezielen en bezield worden. En start ik in september dit jaar in Beuningen met een maandelijkse bijeenkomst mantrazingen.

Blog over relatietheapie

Op deze website vind je mijn blog. In de loop van mijn jaren als relatietherapeute heb ik veel posts geschreven over relatiethema´s. deze blijven voorlopig online nog beeschikbaar.

Gesprekgroep Bezielen en bezield worden

Afgelopen september ben ik een gespreksgroep met als titel groep ‘Bezielen en Bezield worden’ gestart. Deze groep maakt onderdeel uit van het project Generatie 17 van het Vincent de Paulcentrum.

Inmiddels zijn er drie groepen geweest. Momenteel is er ng plek voor een groep die in april-mei 2023 zal starten. De ervaring leert dat deelnemers erg enthousiast zijn. Als je daarin geïnteresseerd bent kun je contact met mij opnemen via het contactformulier. We nodigen van harte mensen uit van alle leeftijden:  juist leeftijdsverschillen blijken tot boeiende uitwisselingen te leiden.

De groep zal plaatsvinden in Beuningen bij Nijmegen.  Voor de bijeenkomsten zal ivm de huur van de ruimte een kleine bijdrage van €5,00 per keer gevraagd worden.

NB Deze groepen zijn uitdrukkelijk geen therapeutische groepen!

Lezingen

Ik ben beschikbaar voor het geven van lezingen over een van de thema’s die op deze website aan de orde komen.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie, die vooral kijkt naar het contact dat mensen in het hier en nu maken met zichzelf en met anderen. Ik heb ruim 25 jaar in mijn eigen praktijk gewerkt en heb daarnaast veel werkervaring opgedaan op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Je kunt hierover meer lezen in mijn cv.

Relatietherapie en gezinstherapie

Samen met mijn collega Wilfried Sluys, Gestalttherapeut en maatschappelijk werker, heb ik 15 jaar  relatietherapie en gezinstherapie gegeven. We werkten hierbij als duotherapeuten: we waren gezamenlijk bij de relatiesessies aanwezig. Wilfried geeft nu nog als solo-therapeut relatietherapie in Purmerend en Amsterdam. In mijn weblog kun je lezen over onze ervaringen met stellen en onze visie op specifieke relatiethema’s.

Beroepsverenigingen

Ik ben nog seniorlid van de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten: de NVAGT. Daar ben ik geregistreerd als Gestalttherapeut en als Gestaltsupervisor. Ook ben ik lid van de Europese Associatie van Gestalttherapeuten EAGT. Ik ben ook ingeschreven bij  het kwaliteitstregister voor complementaire therapeuten van ARCOS.

Sitemap

Je kunt je weg vinden op deze site via de grijze menubalken of via mijn sitemap. Als je hebt rondgekeken op deze site en toch nog vragen hebt, neem dan contact met me op.

Getuigschriften

Bob en Rita Resnick, beiden  Ph. D.  in de psychologie, Gestalttherapeuten en oprichters van GATLA,  een opleidingsinstituut in Los Angeles, zijn o.a. mijn opleiders. Zij schrijven op Linked in over mij:

Rita:

”As an experienced couples’ therapist myself, there are certain qualities I look for when evaluating a therapist’s skills, competence and talent. I believe Marike has something that makes her stand out above other Couples’ therapists – a strong presence – she is there – she is available, interested, alive, humorous and has the ability to touch her clients at a profound level. Although very well trained, Marike searches to increase her knowledge and proficiency. She is personal in her approach, compassionate, extending of herself and wise. She has that special something that makes all the difference. ”

Bob:

‘Marike de Valk is an experienced and solid couples therapist with both the professional skills and personal qualities needed to be a fine therapist. She is bright, warm, contactful, empathic, knowledgeable and skillful.’