Lid van de NVAGT

De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de Gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt de doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder auspiciën van de NVAGT. De Associatie heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT).
Ik sta bij de NVAGT geregistreerd als Gestalttherapeut en als Gestaltsupervisor.

Een therapeut van de NVAGT:

  • voldoet aan internationale kwaliteitseisen;
  • is onderworpen aan een ethische code. Gekoppeld aan deze code kennen we een klachtenprocedure. Meer informatie hierover vindt op op de website van de NVAGT. U kunt daar ook beide documenten downloaden.
  • is in het kader van kwaliteitsbewaking verplicht tot regelmatige supervisie, intervisie en verdere bijscholing.

Contactinformatie van de NVAGT:

Postbus 2925
1000 CX  Amsterdam

T/F: +31 (0)20 423 45 45

E-mail:  [email protected]
WWW: http://www.nvagt-gestalt.org

Koepel RBCZ

Ook ben ik aangesloten bij de koepel Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. (RBCZ).

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Kwaliteitsregister ARCOS

Ook sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister ARCOS voor complementair therapeuten, die afgestudeerd zijn aan een SNRO-opleiding. https://www.arcos-register.nl/

EAGT

Tenslotte ben ik lid van de Europese Associatie voor Gestalttherapeuten, de EAGT.