Lid van de NVAGT

De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de Gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt de doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder auspiciën van de NVAGT. De Associatie heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT).
Ik sta bij de NVAGT geregistreerd als seniorlid voor Gestalttherapie en als Gestaltsupervisie.

Een therapeut van de NVAGT:

  • voldoet aan internationale kwaliteitseisen;
  • is onderworpen aan een ethische code. Gekoppeld aan deze code kennen we een klachtenprocedure. Meer informatie hierover vindt op op de website van de NVAGT. U kunt daar ook beide documenten downloaden.
  • is in het kader van kwaliteitsbewaking verplicht tot regelmatige supervisie, intervisie en verdere bijscholing.

Contactinformatie van de NVAGT:

Postbus 2925
1000 CX  Amsterdam

T/F: +31 (0)20 423 45 45

E-mail:  [email protected]
WWW: http://www.nvagt-gestalt.org

Kwaliteitsregister ARCOS

Ook sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister ARCOS voor complementair therapeuten, die afgestudeerd zijn aan een SNRO-opleiding. https://www.arcos-register.nl/

EAGT

Tenslotte ben ik lid van de Europese Associatie voor Gestalttherapeuten, de EAGT.