In onze relatietherapiepraktijk adviseren we regelmatig:”Run je relatie als een bedrijf!”

Thuis krijgt de restjes

Wij horen vaak verwijten van – met name – vrouwen dat mannen te weinig aandacht besteden aan de relatie. Vaak zijn die mannen zeer druk met hun werk of bedrijf. Daar gaat alle energie naar toe. Thuis beschouwen ze als de plek om uit te rusten.

We constateren regelmatig dat vrouwen veel meer met de relatie bezig zijn. Ze hebben als eerste in de gaten wat er niet goed loopt en kaarten de problemen vaak als eerste aan. Maar vergis je niet: ook vrouwen verwaarlozen regelmatig een aantal aspecten, die daarmee risicofactor worden. Ze benoemen bijvoorbeeld niet meer wat er goed gaat, maar alleen wat er slecht gaat. Of ze gaan er automatisch van uit dat hún waarden niet normen m.b.t. huishouden if opvoeding de beste zijn. Terwijl de meestal relativerende en nuchtere kijk van mannen heel verfrissend kan zijn.

En ook vrouwen kunnen opgeslokt worden door hun werk. We zeggen wel eens dat de werkgevers in Nederland het beste van de meeste mensen krijgen. En dat thuis ”de restjes” krijgt: het restje energie, het restje aardigheid, het restje geduld en tolerantie… En vaak zijn die restjes erg klein. Té klein. Iedere werknemer zou zich morten realiseren dat hij/zij energie over moet houden voor thuis. Ofwel ‘thuis’ niet beschouwen als de plek om uit te rusten, maar als je andere baan. Waar je samen met je partner óók verantwoordelijk voor bent.

Vandaar dat we de metafoor ”run je relatie als een bedrijf” gebruiken om mannen én vrouwen duidelijk te maken wat een relatie in feite vraagt.

Werkoverleg

Ons uitgangspunt is: een relatie vraagt  dezelfde soort aandacht en inzet als een bedrijf. Een relatie loopt niet vanzelf. Dus je moet regelmatig werkoverleg voeren om zaken op elkaar af te stemmen. Bij voorkeur op zondagavond, om de weekagenda door te nemen: wie moet waarheen, wie haalt en brengt de kinderen, wie doet wat? Wat verwacht je komende week van elkaar?

Belangrijk daarbij is vooral dat sámen. Jullie beider kwaliteiten zijn nodig. Goed functioneren als een team werkt heel motiverend voor de relatie.

Functioneringsgesprekken

Regelmatige  wederzijdse functioneringsgesprekken en evaluaties, bijvoorbeeld d.m.v.”dagjes op de hei”, horen eveneens tot de belangrijke instrumenten. Je onderzoekt dan gezamenlijk hoe het met ieder van jullie gaat. Om de beurt stel je elkaar vragen:

  • hoe kijk je tegen de relatie aan? ben je tevreden?
  • kom je voldoende tot je recht of heb je het gevoel dat je je teveel moet aanpassen?
  • Hoe gaat het met je gezondheid?
  • Welke zaken in het gezin gaan je goed af?
  • Met welke zaken in het gezin heb je moeite?

Je onderzoekt samen achterliggende oorzaken. Bespreekt met elkaar wat je zou kunnen verbeteren en hoe je elkaar daarbij zou kunnen helpen.

Je geeft elkaar feedback of ieder  voldoende en op de juiste wijze investeert en zich bijschoolt. Investeren in je relatie doe je door tijd voor elkaar vrij te maken en aandacht aan elkaar te besteden. Door een compliment te maken. Of door je verwijten in te slikken en om te zetten in het uitspreken van de onderliggende behoefte.

Investeren in een relatie doe je door je naar elkaar toe te wenden, ook al heb je het meest zin om je af te sluiten. Door niet alleen te zorgen dat jij het zelf naar je zin hebt, maar je ook verantwoordelijk te voelen voor je partner. Door problemen aan en kaarten en samen zodanig op te lossen, dat je daar allebei tevreden over bent.

Bijscholen doe je door je te verdiepen in de problemen, waar je tegen aan loopt. Door erover te lezen, er een cursus over te volgen. Te zorgen dat je professioneler wordt. Want een relatie in stand houden is een vak apart! Evenals huishouden en kinderen opvoeden. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Daar valt veel in te leren.

Je bespreekt ook of je misschien bepaald beleid moet wijzigen: bv bepaalde opvoedingsregels, of bepaalde afspraken m.b.t. verdeling van taken. Want wat in de ene fase goed werkt, werkt in een volgende fase niet meer. Dan moet je de routine durven stoppen en zoeken naar verandering.

Kritiek leveren of je terugtrekken

In relaties is het niet gebruikelijk om deze instrumenten in te zetten. We zien mannen  en  vrouwen vaak heel lang doorsudderen terwijl ze niet tevreden zijn.

Als gevolg daarvan gaan vrouwen vaak eerst meer kritiek leveren en als dat niet werkt, haken ze af.

Mannen zijn vaak minder expliciet. Ze trekken zich gaandeweg steeds meer terug. Het is achteraf gezien vaak niet verbazingwekkend als één van beide partners verliefd wordt op iemand anders. Hetzelfde geldt voor man/man en vrouw/vrouw relaties.

Je terugtrekken en minder productief of creatief worden als het slechter gaat, zou in een bedrijf nooit geaccepteerd worden. Zo’n houding zou eerst tot een serieus gesprek niet vervolgens tot extra begeleiding of supervisie door een leidinggevende kunnen leiden. Of tot het  inschakelen van een coach. Er staat namelijk teveel op het spel als een werknemer niet goed functioneert.

Die urgentie wordt in relaties helaas minder gevoeld. De drempel voor het inschakelen van deskundige hulp bij relatie-issues ligt in Nederland nog steeds erg hoog. In onze ervaring zouden veel relaties aan kwaliteit kunnen winnen of een goede doorstart kunnen maken als ze bij de eerste, grotere perikelen deskundig advies zouden inwinnen.

Aandacht voor de kinderen

Een ander belangrijk instrument in het bedrijfsleven is het HRM-beleid: hoe is het met de medewerkers? In een relatie zou je hier kunnen denken aan die andere, zo ontzettend belangrijke huisgenoten naast de partners: de kinderen.  Zijn ze tevreden, functioneren ze naar wens? Is de sfeer zodanig dat ze kunnen groeien? Dat ze zich veilig voelen om fouten te maken, te erkennen en er van te leren?

Hoe is het met de gezondheid van de kinderen? Krijgen ze genoeg slaap en rust? Eten ze gezond? Hebben ze voldoende vriendjes? Zijn er momenten waarop ze zich kunnen vervelen (heel belangrijk voor kinderen!) of is alles volgepland? Wat zijn de risicofactoren binnen het gezin m.b.t. de veiligheid en de gezondheid van de kinderen?

Aandacht voor de kinderen is belangrijk. Op de eerste plaats voor henzelf. Maar ook omdat zij vaak de barometer van het relatiebedrijf zijn. Kinderen zijn vaak niet voor niets lastig, ze voelen elke spanning en reageren die onbewust af. (Uiteraard zijn er ook leeftijdsgebonden ”lastigheden” van kinderen, maar vergis je daar niet in en onderzoek altijd waar dit gedrag vandaan komt.)

Vernieuwing houdt de relatie levendig

Tijdig innoveren is nog zo’n issue: in veel bedrijven een belangrijk punt. En ook in relaties. Want nieuwe dingen uitproberen houdt een relatie levendig. Regelmatig samen een stap buiten je comfortzone zetten behoedt de relatie voor saaiheid en voorspelbaarheid.

Zelfs in kleine dingen werkt dat. Ga bijvoorbeeld eens op een andere plek aan tafel zitten. Of aan de andere kant van het bed slapen. Je ziet elkaar opeens letterlijk van een andere kant als je wakker wordt. Of op straat aan de andere kant van elkaar lopen. Dat doorbreekt de routine. Natuurlijk is dat niet altijd meteen prettig. Het zal een nieuwe aanpassing vragen. En dat houdt je geest levendig.

Zo zijn er ongetwijfeld nog meer parallellen te trekken, maar de teneur van mijn betoog zal duidelijk zijn:

Run je relatie net zo goed en zorgvuldig als een bedrijf!

______________________________________________________

Marike de Valk is Gestalttherapeut en geeft individuele, relatie- en gezinstherapie in Beuningen bij Nijmegen samen met haar collega Wilfried Sluys. Op haar site: https://www.mv-gestalttherapie.nl legt ze haar werkwijze uit. In haar blog (http://www.relatietherapie-nijmegen/blog/) schrijft ze over alles wat met partner- en gezinsrelaties te maken heeft. Ze geeft daar ook lezingen over. Ze is te bereiken via het contactformulier op haar sites of via 024-6751742. Hier kun je je gratis abonneren op haar blog: abonneer op blog.