Samenwerken met je partner is niet altijd eenvoudig. Als relatietherapeut en bedrijfscounselor krijg ik vaak stellen, die samen een bedrijf runnen en daarin botsen. Vaak is hun relatie op zich prima of minstens goed genoeg, maar in de zakelijke praktijk lopen ze steeds vaker tegen problemen aan.

Toch komt het samenwerken van partners heel vaak voor. Denk maar aan boerenbedrijven, binnenschippers, horecabedrijven, detailhandel etc etc. Soms omdat je samen begonnen bent, soms omdat het in de loop der jaren vanzelfsprekend wordt dat de partner mee komt werken in het eigen bedrijf.

Aard van de relatieproblemen

Die problemen kunnen van allerlei aard zijn: soms gaat het over een verschil van mening over hoe bepaalde zaken binnen het bedrijf geregeld of aangepakt moeten worden. Daarin kunnen partners aardig van mening verschillen! Er zijn verhalen bekend waar de éne partner de andere ontsloeg, omdat ze niet uit hun meningsverschillen kwamen. Onnodig te zeggen wat dat voor je relatie betekent!

Soms gaat het over de manier waarop het stel zowel thuis als onder werktijd met elkaar communiceert: meer dan eens heel wat minder vriendelijk dan met andere medewerkers! Veel zakenpartners houden zich minder in naar elkaar, zijn minder beleefd of attent. Dat kan heel verkeerd uitpakken.

Als er in het werk tussen de partners een hiërarchisch verschil is, kan deze communicatie helemaal een probleem worden. Thuis ben je immers gelijk. als je daar je communicatie niet op aanpast, heb je de poppen aan het dansen.

Soms gaat het over het gebrek aan aandacht voor elkaar als liefdespartner: het werk lijkt altijd vóór te gaan! Zo hoorde ik een vrouw een keer tegen haar man, met wie ze samen een paardenstoeterij had, zeggen: ”Ik moet hier hínniken,om aandacht te krijgen!”

Soms gaat het over de rolverdeling en is het bijvoorbeeld onafgesproken steeds dezelfde die het werk zo regelt dat h/zij de kinderen op kan halen of dingen in huis kan doen. Is het werk van de één soms belangrijker dan dat van de ander? Een bekende klacht van boerinnen is bijvoorbeeld: ”Achter gaat altijd voor!” (Voor de stedelingen:  met ”achter” wordt de achter het voorhuis liggende stal en het bijbehorende werk bedoeld). Samenwerken met je partner is dan lang niet altijd meer leuk!

Soms gaat het over hoeveel en wat er met elkaar gedeeld wordt: de één denkt dat alles gedeeld wordt, tot de ander opeens een aankoop gedaan heeft of een verandering aan het doorvoeren is, zonder de partner daarin te kennen.

Soms gaat het over de aard van de relatie met andere medewerkers: die komen ofwel teveel ofwel te weinig dichtbij in de ogen van de partner. Flirten met een aantrekkelijke jonge medewerkster kan natuurlijk helemaal een bron van onrust en jaloezie zijn.

Net gewone stellen

En zo zijn er tal van onderwerpen, waar ”gewone” stellen ook tegenaan lopen, maar die een veel zwaardere tol eisen, als je ook nog eens samen een bedrijf runt!

Als relatietherapeut met ervaring in management kan ik deze stellen vaak goed op weg helpen. Als de relatieproblemen nog niet zo heel erg heftig zijn en het er meer om gaat, om de problemen eens met een onafhankelijke derde te bespreken, zie ik deze samenwerkende partners vaak alleen. Als de spanning al erg hoog opgelopen is, is het meestal beter om zo´n stel met ons tweeën te zien.

Als je geïnteresseerd bent in een intake, kun je contact met mij opnemen.