Kosten intake individuele Gestalttherapie

Je kunt geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek met mij voeren. Dit gesprek duurt bij individuele therapie één uur en kost € 72,50.

Kosten intake relatietherapie

Bij onze relatietherapie duurt een intake 1,5 uur. (Bij anderen vaak 5 kwartier). Ik werk hierbij samen met mijn collega Wilfried Sluys, Gestalttherapeut en maatschappelijk werker. Deze intake  is niet het afwerken van een vragenlijst: er gebeurt al veel therapie. De intake kost  € 107,50 per therapeut voor 1,5 uur.

Kosten vervolgsessies

Alle kosten voor therapie zijn inclusief de tijd, die wij zelf besteden aan voorbereiding en nabespreking. Vervolgsessies duren bij individuele therapie 1 uur en bij relatietherapie 1,5 uur.

Voor vervolgsessies wordt een tarief-naar-inkomensysteem gehanteerd. Wij doen dat om mensen met een lager inkomen ook de gelegenheid te geven van onze diensten gebruik te maken. We willen hierbij echter wel rekening houden met ieders persoonlijke situatie.

Belangstellenden sturen we graag onze praktijkinformatie, waarin onze tarieven-naar-inkomen vermeld staan.

Vergoedingen

Wij zijn aangesloten bij de beroepsverening NVAGT en de koepel RBCZ. Als Gestalttherapeuten worden we door de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering gedeeltelijk vergoed. Een overzicht van zorgverzekeraars, die ons vergoeden, vind je hieronder.

NB Groepstrainingen worden níet door de zorgverzekeraar vergoed. En sommige zorgverzekeraars vergoeden ook geen relatietherapie vanuit de aanvullende verzekering.

Daarnaast blijkt dat in veel gevallen werkgevers of uitkerende instellingen bereid zijn de kosten voor therapie te vergoeden. Zij doen dat bijvoorbeeld in het kader van professionalisering. Maar ook omdat ze willen voorkomen dat je ziek wordt (preventie). Of omdat therapie kan helpen om het ziekteverzuim te verkorten.

Geen eigen risico

Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering wordt niet je eigen risico van 385,00 ingehouden. Het eigen risico geldt namelijk alleen voor de basisverzekering.

Meer informatie over vergoeding door zorgverzekeraars.