Geef elkaar eens een HEIdag voor je relatie cadeau! Bijvoorbeeld voor Valentijnsdag of voor je huwelijksverjaardag. Om eens stil te staan bij hoe je relatie eigenlijk verloopt, welk pad jullie aan het bewandelen zijn en of dat nog klopt voor ieder van jullie, wat je zou willen veranderen, wat je in de toekomst tegen kunt gaan komen.

Je relatie vernieuwen

‘’Bijna iedereen heeft tegenwoordig meerdere relaties c.q. huwelijken in zijn/haar leven. Sommigen met verschillende partners, sommigen met dezelfde….’’

Dit is een doordenkertje  van Esther Perel, cultuurpsychologe en relatietherapeute, die onderzoek doet naar relaties. Ze bedoelt daarmee dat relaties in de loop van de tijd veranderen en dat je dus ook met je eigen partner iedere keer a.h.w. een nieuwe relatie aan kunt gaan.  Opnieuw met elkaar kunt bespreken hoe het met ieder gaat in de relatie en wat er wellicht aan verandering nodig is. En dan je weer opnieuw aan elkaar committeren, op nieuwe uitgangspunten en/of voorwaarden.

Mijns inziens zijn relaties alleen een lang leven beschoren als je deze ontwikkelingen en veranderingen regelmatig met je partner bespreekt en als je hier samen aandacht aan besteedt. Relaties gaan na de verliefdheid niet vanzelf. Ze hebben aandacht en zorg nodig, evaluaties en investering. Lees meer over onze visie op relaties en op onze uitgangspunten m.b.t. relatietherapie.

Run je relatie als een bedrijf.

Zoals ik al ooit in een blog schreef,  zou je je relatie moeten runnen als een bedrijf. Dat betekent dat je regelmatig evalueert hoe het gaat, of en welke groei  jullie relatie doormaakt, wat de kansen en bedreigingen zijn. Of  de rol- en taakverdeling voldoende duidelijk is en naar wens verloopt. Of er voor ieder voldoende groei- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Hoe het zit met ieders welbevinden en energie. Of ieder het gevoel heeft dat er voldoende geïnvesteerd wordt. Wat je van elkaar krijgt en – misschien nog belangrijker – wat je elkaar geeft en of dat ontvangen wordt.

En ook dat jullie uitwisselen welke visie jullie hebben v oor de toekomst, zowel voor jullie eigen leven, als voor de relatie en eventuele kinderen. Wat jullie wellicht in de toekomst aan zorgtaken krijgen of nu al hebben m.b.t. wederzijdse ouders of andere familieleden.

Eigenlijk zouden jullie, net als het MT in elk bedrijf, regelmatig met elkaar een ‘’heidag’’ moeten organiseren, waar je op een rustgevende plek met de benen op tafel – maar toch enigszins gestructureerd –  kunt evalueren en brainstormen.

Heidagen

De meeste stellen zijn het niet gewend om dit soort gesprekken met elkaar te voeren. Wij willen jullie daarom graag onze diensten aanbieden. We hebben daarbij verschillende opties:

1. Groepsheidag

Bij een groepsheidag bestaat de groep uit maximaal 4 stellen. Stellen kunnen veel van elkaar herkennen en leren. Qua thema’s valt te denken aan:

  • Hoe is het gesteld met onze relatie? Zit er groei in? Zijn er ontwikkelingsmogelijkheden? Op welk gebied? Wat zijn kansen en wat bedreigingen? Waar willen we naar toe?
  • Hoe is het gesteld met de persoonlijke groei van ieder van de partners? Welke wensen en mogelijkheden liggen er op dit gebied?
  • Hoe evalueren we de huidige taak- en rolverdeling?
  • Wat doen we goed in de opvoeding en wat kan beter?

De dag wordt begeleid door mijn samenwerkingspartner Wilfried Sluys en mijzelf, beiden ervaren relatietherapeuten. Zie verder op onze sites voor meer informatie over ons. Waar nodig zullen wij ook inhoudelijk theorie en achtergrondinformatie inbrengen over relaties.

Deze heidagen vinden altijd plaats op een donderdag op een nader te overleggen datum en duren van 10 tot 16 uur. We werken op een mooie locatie in de buurt van Beuningen. We kunnen daar zowel binnen als buiten zitten op een privé terrein midden in de natuur.

De kosten van zo’n heidag bedragen inclusief btw,  lunch en koffie en thee 390,00 per stel.

NB Groepsheidagen zijn expliciet niet bedoeld voor stellen met relatieproblemen!

2. Hei-sessies privé

Uiteraard kunnen we ook met één stel een heidag organiseren. De kosten daarvan zijn € 1399,00.

3. Evaluatiesessies

Uiteraard kunnen ook in de reguliere relatietherapie losse sessies van kortere of langere duur voor dit doel gebruikt worden. De sessies vinden dan gewoon in onze werkruimte in Beuningen. Vraag voor de kosten hiervan onze tarievenlijst op.

Neem voor meer informatie en overleg contact met ons op.