Voor wie

Supervisie is een (opleidings)instrument voor mensen die werken met mensen. De supervisant brengt een casus in, die zijn/haar eigen werk met mensen (cliënten, patiënten, leerlingen, burgers etc).  betreft en vertelt welke leervraag h/zij heeft. Op deze manier leren studenten te reflecteren op hun eigen handelen in de praktijk. En kunnen ze de aangeleerde theorie toetsen in en aan hun eigen praktijk en omgekeerd.

Supervisie is echter niet alleen een mooi instrument voor studenten. Ook ervaren professionals zijn vaak verplicht om regelmatig supervisie te volgen, zodat ze op die manier zelf hun manier van werken regelmatig kunnen toetsen aan een supervisor en thema’s uit kunnen werken, die ze in het werk zijn tegengekomen.

En tenslotte is supervisie een mooi instrument om mensen in hun functioneren te ondersteunen. De supervisor is onafhankelijk en kan daardoor een veilige plek bieden, waar thema’s aan de orde kunnen komen als: gebrek aan bezieling, moeite met feedback,  met je baas of een bepaalde collega, met je eigen plek innemen tov de cliënt of in de organisatie etc.

Gestalt uitgangspunten voor supervisie

Gestaltsupervisie gaat ervan uit dat in het contact tussen supervisor en supervisant dezelfde dynamieken zichtbaar of voelbaar kunnen worden als in het contact tussen supervisant en zijn/haar cliënt. Dat maakt het mogelijk om in het hier en nu te ervaren wat er dan gebeurt en dmv experimenten te onderzoeken, wat er nodig is.

In Gestaltsupervisie is altijd veel aandacht voor wat er ín de supervisant gebeurt en wat er tussen de supervisant en diens cliënt/werkomgeving gebeurt. Er wordt gekeken naar wat voorgrond is voor de supervisant, maar ook wat de achtergrond is, waartegen zich dit alles afspeelt. Vaak gaat supervisie over het expliciet maken van impliciete dynamieken.

Daartoe werkt Gestaltsupervisie net als Gestalttherapie vanuit het gewaarzijn van de supervisor en helpt de supervisor de supervisant om zijn eigen gewaarzijn verder te ontwikkelen. Meer informatie over de uitgangspunten van de Gestaltvisie staat op de pagina van deze website over Gestalttherapie.

Erkend supervisor

In 2003 werd ik door de NVAGT geregistreerd als Gestaltsupervisor (ik ben niet gecertificeerd door de LVSB) en in 2004 bij Multidimens, de opleiding voor Gestalttherapie, tot leertherapeut. Ik ben gehouden aan de code van Gestaltsupervisoren.

Ik geef supervisie aan:

  • Gestalttherapeuten
  • artsen
  • fysiotherapeuten en andere paramedici
  • verpleegkundigen
  • docenten (van PO t/m universiteit)
  • managers
  • zzp-ers

Groepssupervisie

Je kunt bij mij zowel individueel in supervisie komen als met een groep. Bij voldoende deelname is ook een supervisieweekend mogelijk.