Jaloezie is van alle tijden. Iedereen maakt wel eens mee, dat je opeens een steek in je hartstreek voelt als je hoort dat iemand anders…. vul zelf maar in wat jou jaloers zou maken.

Als relatietherapeut maak ik nogal eens mee dat de ene partner de andere jaloezie verwijt. Waarbij jaloezie duidelijk wordt ervaren als een lastige eigenschap.

Het omgekeerde maken we ook mee: dat de ene partner verzucht dat de andere nooit ook maar een greintje jaloers is… hij/zij zou het wel eens leuk vinden om dat mee te maken, omdat zich daardoor in ieder geval weer even op waarde geschat te voelen!

Jaloers op broertje/zusje

Jaloezie komt al voor bij kinderen. Mijn moeder heeft me vaak verteld hoe ik – net 3 jaar oud – op een ochtend haar slaapkamer binnenkwam en mijn pasgeboren broertje op haar buik zag liggen. “Heeft hij de héle nacht bij jou gelegen?” vroeg ik boos. Voor mijn moeder was dit, zo vertelde ze, het signaal om mij meer bij haar zorg voor mijn broertje te betrekken. Ik mocht overal mee helpen en was de grote zus. Mijn positie was daarmee veilig gesteld, zelfs versterkt en daarmee was de reden voor mijn jaloezie weggenomen. Een techniek die veel ouders met succes toepassen.

Aandacht voor je partner

Veel partners zouden daarvan kunnen leren. Als je man of vrouw jaloers is, is daar wellicht een reden voor: geef je een ander meer of andersoortige aandacht dan je eigen partner? Is de aandacht voor je partner er wat bij ingeschoten? Heeft sleur zijn intrede gedaan? Heeft je partner een andere, mindere, plek in je leven gekregen? En hoe komt dat dan?

Als je partner op zijn of haar tekort zit mbt intimiteit, seksualiteit, aandacht, dan kun je er donder op zeggen, dat jaloezie op de loer ligt. Delen vanuit schaarste is nu eenmaal altijd moeilijker dan vanuit overvloed!

Jaloezie gevolg van probleem in relatie

Jaloezie is wat mij betreft dan ook meestal niet het persoonlijke probleem van één van beide partners, maar het gevolg van een probleem in de relatie.

In dat verband is de oorsprong van het woord m.i.verhelderend. Het woord komt via het latijn (zelosus) van Zelos, de Griekse god van de ijver. Ondanks alle negatieve betekenissen, die het woord jaloezie gekregen heeft, stamt het dus af van en positieve karaktertrek: ijver, je best doen.

Degene die jaloers is, ijvert dus voor zijn of haar relatie. Hij/zij signaleert bedreigingen en stelt die aan de orde. Daarmee is jaloezie voor mij een belangrijke emotie.

Jaloezie belangrijk

Hoogleraar sociale evolutionaire psychologie in Groningen Bram Buunk en onderzoekster/sociaal psychologe Pieternel Dijkstra hebben veel onderzoek gedaan naar jaloezie. Ook zij kennen de emotie jaloezie een belangrijke waarde toe: ze stellen dat jaloezie een functie heeft in het zorgen dat de beste genen steeds doorgegeven worden en daarmee van groot belang is in de  hele evolutie.

Ziekelijke jaloezie

Uiteraard kun je doorschieten in jaloezie en kan de reactie van de jaloerse partner buiten proporties zijn. We spreken dan van ziekelijke jaloezie. Vaak ligt daar een grote onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen aan ten grondslag. Situaties worden dan eerder dan noodzakelijk als bedreigend ingeschat.Ook daar is dan aandacht voor nodig, en misschien ook professionele hulp.

Kortom:  jaloerse mensen zijn klokkenluiders ofwel kanariepietjes in de kolenmijn. Het is belangrijk serieus naar hen te luisteren en werk te maken van wat zij aangeven.

 

_____________________________________________________
Marike de Valk is Gestalttherapeut en geeft individuele, relatie- en gezinstherapie in Beuningen bij Nijmegen samen met haar collega Wilfried Sluys. Op haar site: https://www.mv-gestalttherapie.nl legt ze haar werkwijze uit.
In haar blog (https://www.relatietherapie-nijmegen/blog/) schrijft ze over alles wat met partner- en gezinsrelaties te maken heeft. Ze geeft daar ook lezingen over. Ze is te bereiken via het contactformulier op haar sites of via 024-6751742.

Hier kun je je gratis abonneren op haar blogabonneer.