Er was – ook in het westen – een tijd dat het gezamenlijk belang, het belang van de gemeenschap, altijd groter was dan dat van de individuen. In sommige culturen is dat nog zo. De gemeenschap gaat daar vóór het individu. In het doorschieten daarvan kan het individu tekort komen. Vandaar de opkomst van het individualisme. Maar in het doorschieten van dat individualisme ontstaat nu de ene crisis na de andere:

coronacrisis, stikstofcrisis, toeslagencrisis, oorlogen, (expres meervoud, want er is ook van alles gaande in Afrika), etc etc

Al die crisissen kennen m.i. dezelfde oorzaak: mensen maken keuzes op basis van het belang van hun eigen, selecte groep en niet meer op basis van het gezamenlijk belang, van het totaal. En daardoor ontstaat er strijd tussen alle verschillende belangen.

Dit filmpje maakt dat heel duidelijk:


Samen leven

We lijken verleerd te zijn om samen te leven. Zoals Marten Luther King ooit zei:

We hebben leren zwemmen als vissen en vliegen als vogels. Maar we hebben nog niet geleerd om samen te leven als broeders en zusters.

Martin Luther King

Zoals uit de actualiteit blijkt is voor iedereen het grotere geheel belangrijk. Maar veel mensen lijken zich daar niet meer van bewust. Toch is er veel behoefte aan verbinding. Het woord ”community” kom je steeds vaker tegen.

Ook voor mij persoonlijk is de grote gemeenschap heel belangrijk. Het geeft me het bewustzijn dat ik niet alleen sta, dat we samen kunnen werken aan het verbeteren van onze samenleving door steeds te kiezen voor het gezamenlijk belang. Dat we samen iets moois tot stand kunnen brengen. Daarom initieer ik graag allerlei samenkomsten, zowel online als fysiek, waar mensen weer dat samen kunnen ervaren. Zo verleen ik mijn medewerking aan de gespreksgroepen van het Vincent de Paul Center en organiseer ik mantra zingen. Ook is er inmiddels een online community gestart onder de titel: Bezielen en bezield worden. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, neem dan contact met mij op via het contactformulier.

Op weg naar meer Samen

Ik hoop dat de ervaring van ’samen’, die in die bijeenkomsten opgedaan wordt, doorwerkt in de deelnemers en via hen weer verder in de wereld. Druppeltjes op een gloeiende plaat misschien. Maar vele druppeltjes maken een stroompje en vele stroompjes een rivier en vele rivieren…

En daarnaast komen we samen misschien weer op andere ideeën over hoe we kunnen bereiken:

dat mensen keuzes maken op grond van wat goed is voor het gezamenlijk belang ipv voor het belang van een beperkte groep.