Categorie: Seksualiteit

Valentijnsdag: liever seks dan een cadeautje

Uit Amerikaans onderzoek blijkt volgens Nu.nl dat ruim 66 procent van de mannen en 30 % van de vrouwen liever seks heeft op Valentijnsdag dan een cadeautje. Dat kan ik me meteen voorstellen.

Ik zou me daarnaast heel goed kunnen voorstellen dat ruim 66 procent van de vrouwen en 30 procent van de mannen liever een intiem, persoonlijk gesprek met elkaar heeft dan een cadeautje. Zo’n gesprek waarin je je kwetsbaar op durft te stellen naar elkaar en het gevoel hebt dat je elkaar weer even écht bereikt.

Er stonden nog meer boeiende zaken in dat onderzoek, die overigens volgens mij getalsmatig niet kloppen. Er staat namelijk:  ”Naast de mensen die liever seks willen op Valentijnsdag, wil ruim 40 procent van de mannen en 20 procent van de vrouwen die dag liever helemaal geen cadeau, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder 1.209 mensen.”

Dat zou het totaal op 66% plus 40%= 106 %  mannen brengen, maar een kniesoor die daar op let. Ik citeer nog even verder:

”Toch willen veel mensen wel graag een cadeautje krijgen van hun partner. De ondervraagde mannen gaan er van uit dat hun partner 168 euro zal spenderen aan een cadeau en de vrouwen verwachten een cadeau van 143 euro. Mannen zijn echter van plan zo’n 71 euro uit te geven en vrouwen willen 52 euro spenderen. ”

Verwachtingen

Het lijkt er dus op dat – althans in Amerika – veel mensen een cadeau gaan kopen voor Valentijnsdag, waar hun partner teleurgesteld over zal zijn. Of ze willen helemaal geen cadeau of ze willen een dúúrder cadeau. In al die gevallen krijgen ze niet wat ze graag zouden willen.

Nu kom ik dát gegeven heel vaak tegen: dat allerlei verwachtingen in een relatie niet uitkomen. Dat is niet zo vreemd als je hoort dat veel mensen hun verwachtingen vaak ook niet naar elkaar uitspreken. Ze hopen of verwachten stiekem, dat de partner uit zichzelf zal wéten wat je het liefste zou willen krijgen of doen… Als ze daar toch niet helemaal gerust op zijn, geven ze soms hints… en zijn dan teleurgesteld als óók dat nog niet werkt.

Natuurlijk komt het wel eens voor dat je partner precies aanvoelt wat jij nodig hebt of graag zou willen. Meestal gebeurt dat in een fase van ”confluentie”: samenvloeien. (Lees hier meer over confluentie). Zoals je op diezelfde pagina kunt lezen, zit een stel echter bij voorkeur niet voortdurend in die fase van samenvloeien. En dus zijn er heel veel momenten waarin je partner niet aan kan voelen wat jij precies wil en zul je het hem of haar gewoon moeten vertellen. Wellicht geldt dat ook voor Valentijnsdag.

Helaas, volgens datzelfde onderzoek wil 70 % van de mensen (ik neem dan aan van die 1209) verrast worden met Valentijnsdag, zelf een cadeau uitzoeken vinden ze letterlijk niet romantisch.

Valentijnsdag

Valentijnsdag gaat in oorsprong over echte liefde, die zich niet door wetten en regels laat weerhouden. Ik heb vorig jaar in een blog de oorsprong van dit feest uitgelegd. In datzelfde blog staan ook een aantal tips om je geliefde te verrassen plus staat er een link naar een spel, dat jullie kan helpen om tot een goed gesprek te komen.

Goede gesprekken helpen vaak erg om verwachtingen naar elkaar uit te spreken en bij elkaar te toetsen. Dus voorafgaand aan Valentijnsdag een goed gesprek voeren, is misschien zo gek nog niet. Bovendien: een goed gesprek leidt vaak tot goede seks, wat weer leidt tot een goed gesprek… enzovoort. En dat allemaal gratis ;), dus geen verkeerde verwachtingen over de omvang van het cadeau.

Happy Valentine!

______________________________________________________
Marike de Valk is Gestalttherapeut en geeft individuele, relatie- en gezinstherapie in Beuningen bij Nijmegen samen met haar collega Wilfried Sluys. Op haar site: https://www.mv-gestalttherapie.nl legt ze haar werkwijze uit.
In haar blog (https://www.relatietherapie-nijmegen/blog/) schrijft ze over alles wat met partner- en gezinsrelaties te maken heeft. Ze geeft daar ook lezingen over. Ze is te bereiken via het contactformulier op haar sites of via 024-6751742.
Hier kun je je gratis abonneren op haar blogabonneer op blog.

 

Ontevreden over intimiteit en seksualiteit

Op mijn website Relatietherapie-nijmegen.nl staat een relatietest, die ik een paar weken geleden nog opnieuw onder de aandacht heb gebracht middels mijn blog, twitter en linkedin. De respondenten zijn dus niet per definitie mensen, die op mijn site terecht komen omdat ze relatieproblemen hebben.

Relatietest

De test is zo opgebouwd dat er onderzocht wordt in hoeverre stellen het goed met elkaar hebben op 4 gebieden, die wij alle vier – en dan in afwisseling – belangrijk achten voor een goede relatie:

1. dagelijks contact: belangstelling voor elkaar (”hoe was je dag?”), praktische afstemming en afspraken, een knuffel of zoen bij het weggaan of thuiskomen;

2. intiem contact, waarbij elk zich bloot kan geven, zowel figuurlijk in een intiem gesprek, als letterlijk bij seksualiteit;

3. het ”samenvloeien” (confluentie): op elkaar afgestemd zijn zonder dat er veel woorden uitgewisseld worden; je automatisch richten op het ”samen” en niet zozeer op jezelf;

4. contact met jezelf: je regelmatig terugtrekken op jezelf om even weer waar te nemen wat je zelf wilt en voelt; maar ook: tijd doorbrengen met eigen vrienden; bezig zijn met je eigen ontwikkeling; kortom je regelmatig herijken op jezelf.

(Zie voor een verdere uitleg hierover de pagina over onze visie).

Ontevreden over intimiteit en seksualiteit

Uit de antwoorden blijkt dat 2/3 van de stellen vindt dat het op drie van de vier gebieden goed gaat. Op het gebied van de intimiteit zit echter 2/3 van de stellen op zijn of haar tekort.

Van de respondenten is 67,1 % ontevreden over de frequentie van persoonlijke gesprekken en 72,1 % is ontevreden over de frequentie van de seksualiteit.

66,4 procent geeft aan dat ze niet op een constructieve manier met elkaar van mening kunnen verschillen.

51,1 % geeft aan ontevreden te zijn over de manier van vrijen en het daar ook niet goed samen over te kunnen hebben.

Praten over seks en intimiteit

Precies die speciale dingen, intimiteit en seksualiteit, die de jus zijn van een partnerrelatie, blijken bij de helft van de stellen niet of onvoldoende aanwezig. Terwijl mensen er wél behoefte aan blijken te hebben. En juist de afwezigheid ervan vaak oorzaak vormt voor scheiden.

Als wij stellen vragen naar hun behoeften op het gebied van intimiteit en seksualiteit, blijken ze daar vaak niet tot weinig met elkaar over te praten. Praten over seks en intimiteit is ongemakkelijk.  Velen denken dat er toch niets aan te doen valt. Tot de nood zo hoog is dat ze ofwel vreemd gaan ofwel besluiten om de relatie te beëindigen. Om met een volgende partner na een paar jaar tegen hetzelfde probleem aan te lopen.

Seriële monogamie?

Gaan we een samenleving tegemoet waarin seriële monogamie (elke paar jaar een nieuwe monogame relatie) de trend wordt? Of wordt poly-amorie de trend (meer liefdesrelaties tegelijkertijd, met eventueel een primaire relatie)? Of gaan we leren om intimiteit en seksualiteit ook in langerdurende relaties vorm te blijven geven?

Dat laatste is zeker mogelijk. We leren dat echter niet op school. Degenen die dat willen zullen er dus op andere manieren extra aandacht en zorg aan moeten besteden. Relatietherapie is een manier om deze zaken te verbeteren.

 

Lees ook: Hoe vaak seks is normaal?

______________________________________________________
Marike de Valk is Gestalttherapeut en geeft individuele, relatie- en gezinstherapie in Beuningen bij Nijmegen samen met haar collega Wilfried Sluys. Op haar site: https://www.mv-gestalttherapie.nl legt ze haar werkwijze uit.
In haar blog (https://www.relatietherapie-nijmegen/blog/) schrijft ze over alles wat met partner- en gezinsrelaties te maken heeft. Ze geeft daar ook lezingen over. Ze is te bereiken via het contactformulier op haar sites of via 024-6751742.

Hier kun je je gratis abonneren op haar blogabonneer op blog.

Hoe vaak seks is ‘normaal’?

Deze vraag blijkt veel partners bezig te houden, vooral als er onderling onenigheid over is. Partners vragen zich af of ze zich schuldig moeten voelen als ze maar eens per maand met moeite zin maken. Of ze vragen zich af of het inderdaad zo veeleisend is om minstens drie keer per week te willen vrijen. Vrouwen praten er uitgebreid over met vriendinnen. Mannen zoeken op internet en tv naar antwoorden op de vraag, wat ”normaal” is.

Een eerste antwoord is te vinden in een onderzoek van Rutgers – Nisso uit 2011. De cijfers betreffen alle 3927 mannen en 4137 vrouwen van 15 tot 71 jaar onder wie het onderzoek is gedaan. Er is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt naar seksuele geaardheid.

 

1c1_seksfrequentie_alle_leeftijden

Uit: Rutgers-Nisso-onderzoek:  Seksueel gedrag en Seksueel beleven, 2011.

Het plaatje spreekt voor zich. Eigenlijk is er dus geen enkele frequentie aan te geven als ”normaal”. In elke categorie vind je minimaal 20% van de mensen en de categorie ”hooguit eens per week” is met zijn 33% het hoogst. Overigens is het boeiend om dit onderzoek en ook de site van Rutgers-Nisso te bekijken.

Vrouwen ook ontevreden over seks

Volgens dat onderzoek van de Rutgers-Nisso groep zou 62,8 % van de mannen en 41,1 % van de vrouwen (veel) vaker seks willen hebben. En 0.7 % van de mannen en 3,9% van de vrouwen minder vaak. Opvallend is daarbij het hoge percentage mannen én vrouwen dat ontevreden is over hun seksleven: 57,2 % van de mannen en 59,2 % van de vrouwen is ontevreden over hun seksleven.

We horen nog regelmatig de uitspraak dat vrouwen ”natuurlijk” minder vaak seks willen dan mannen. Wij zijn het daar niet mee eens, zoals beschreven in het blog: ”Houden vrouwen minder van seks dan mannen”. En deze cijfers nuanceren die uitspraak.

Veel stellen die in relatietherapie komen, vrijen al een tijd niet of nauwelijks meer met elkaar. Uiteraard kan dit zowel oorzaak als gevolg van hun relatieproblemen zijn.

Praten en vrijen even belangrijk

Uiteraard is ons antwoord  dat de enige norm door elk stel zelf wordt bepaald. Het gaat erom dat beide partners echt tevreden zijn met zowel de kwantiteit als de kwaliteit van hun seksueel contact. Overigens is niet of zelden met elkaar vrijen in veel gevallen net zo bedreigend voor de relatie als niet of zelden met elkaar praten. Dat is voor zowel mannen als vrouwen belangrijk om zich te realiseren.

Voor vrouwen is het belangrijk om met hun partner te kunnen praten. En dan niet alleen over koetjes en kalfjes, maar juist over jezelf. Het is voor hen belangrijk daarbij echt belangstelling voor elkaar te tonen. Mannen daarentegen hoeven niet zo nodig eerst te praten. Zij tonen hun aandacht en liefde liever in het vrijen. Als zowel het praten als het vrijen voldoende en naar tevredenheid gebeurt, is er meestal niets aan de hand. De problemen ontstaan als één van beide partners niet voldoende aan zijn trekken komt. En dan maakt het niet uit of dat nu praten of vrijen betreft.

Praten over seks

We komen vaak tegen dat partners sowieso weinig tot niet met elkaar praten over hun verlangens m.b.t. seksualiteit. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de seks is weinig onderwerp van een expliciet gesprek. Daarnaast blijken partners lang niet altijd te weten wat de ander nodig heeft om te willen vrijen. En ook weten ze vaak niet van elkaar hoe seksualiteit door hem of haar  beleefd wordt.

Daarom zouden we alle stellen willen adviseren om het regelmatig samen over zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de seksuele relatie te hebben. Lees hierover ook het blog van mijn collega Wilfried Sluys: Praten over seks.

Reacties zijn van harte welkom!

______________________________________________________

Marike de Valk is Gestalttherapeut en geeft individuele, relatie- en gezinstherapie in Beuningen bij Nijmegen samen met haar collega Wilfried Sluys. Op haar site: https://www.mv-gestalttherapie.nl legt ze haar werkwijze uit.
In haar blog (http://www.relatietherapie-nijmegen/blog/) schrijft ze over alles wat met partner- en gezinsrelaties te maken heeft. Ze geeft daar ook lezingen over. Ze is te bereiken via het contactformulier op haar sites of via 024-6751742.
Hier kun je je abonneren op haar blogabonneer.

Over seks gesproken

Afgelopen week is het nieuwe boek van psychiater Bram Bakker uitgekomen:’Over seks gesproken’. Aangezien ik hem volg op Twitter, had ik al in vele tweets gezien dat hij over dit boek geïnterviewd werd. Aangezien seks een thema is dat we in relatietherapie veel tegenkomen, was ik wel geïnteresseerd. Dus toog ik gisteren naar de boekhandel in Beuningen. Ik was ervan overtuigd dat ik het boek daar zo zou kunnen kopen.
Helaas, ik zag het nergens liggen. Ik sprak de boekverkoper aan, die zijn wenkbrauwen fronste en zei: ”Van wíe zou dat moeten zijn?” Blijkbaar is Bram Bakker toch niet zó bekend, dacht ik grinnikend. Hoe Twitter je al op een verkeerd spoor kan brengen :).

Geen markt voor een boek over seks?

De boekverkoper ging het opzoeken in zijn computer en zei verbaasd:”Hé, ik had er 2 besteld en die zijn al uitverkocht!” Gelukkig, Beuningen is toch iets minder een gat dan ik even vreesde. Ik bedankte hem en toog naar de 2e boekwinkel, die wij in Beuningen rijk zijn. Ook daar kende de boekverkoper het boek: ”Over seks gesproken”niet. In zijn computer zag hij, dat hij het boek ook niet besteld had. Ik deelde hem mee, dat er een interview over dit boek in de Volkskrant van die dag stond. En dat Bakker die avond nog bij Arie Boomsma op tv zou komen. Hij was er niet van onder de indruk: kennelijk zag hij bij zijn publiek geen markt voor een/dit boek over seks.

Monogamie

En dus schrijf ik nu een post over een boek dat ik nog niet gelezen heb, maar waar ik vooral over gehoord heb dat Bram Bakker in dit boek een pleidooi houdt voor monogamie. Hoewel ik inmiddels weet dat het boek over méér gaat, beperk ik me hier tot dit thema.

In het Volkskrantinterview geeft hij eerlijk toe dat monogamie zijn ”streven” is. Dat hij daar zelf ook wel eens moeite mee heeft gehad, dat er wel eens iets gebeurd is, dat hij dat uitgepraat heeft met zijn vriendin – wat ”niet fijn” was – en dat het nu opnieuw zijn streven is. Omdat hij vindt dat seks vooral met liefde gecombineerd moet worden en dat dit het beste kan in een langdurige, monogame relatie.

Partnerruil, swingen, parenclubs…

Ik heb (nog) geen exacte cijfers over het percentage stellen, dat bij ons in relatietherapie komt omdat er ernstige problemen ontstaan zijn n.a.v. het verbreken van die monogame belofte aan elkaar. Meestal ”vreemdgaan” genoemd. Maar het zou me niet verbazen als het zo’n 80% van de aanmeldingen betreft. Ook partnerruil, swingen, parenclubs, poly-amorie en seksverslaving passeren in onze spreekkamer de revue.

We constateren hierbij regelmatig dat het streven van mensen anders uitpakt dan de werkelijkheid. En dat gaat twee kanten op: mensen die monogamie als streven hebben, merken dat ze soms de verleiding toch niet kunnen of willen weerstaan. En mensen die vormen van een ”open” relatie hoog in hun vaandel hebben, ontdekken soms dat het lastiger is als je pártner dat uitgangspunt praktiseert dan wanneer je dat zelf doet. Het boek ”Over seks gesproken’ lijkt met zijn aandacht voor monogamie wel degelijk in een behoefte te voorzien.

Open relaties

Ook blijkt in sommige open relaties dat het krijgen van de vrijheid soms al voldoende is. Het daadwerkelijk gebruik maken daarvan vindt dan soms veel minder plaats dan de partners van tevoren verwacht hadden. Als iets niet meer verboden is, verliest het soms een groot deel van zijn aantrekkingskracht…

En uiteraard moet ik hierbij de kanttekening plaatsen dat die stellen die samen wél een gemeenschappelijk uitgangspunt weten na te leven, waarschijnlijk niet bij ons in relatietherapie komen. Of in ieder geval niet met deze aanleiding…

Afspraken maken

Als relatietherapeuten hebben wij  een simpele mening: elk stel moet met elkaar afspraken maken over dit soort zaken. Het probleem is immers meestal niet het vreemdgaan op zich, maar het feit of daarmee een afspraak binnen de relatie geschonden is. Of het feit dat hierover gelogen is.

Een eerste afspraak zou kunnen zijn, dat je met elkaar praat over de seks in jullie relatie. Zodat je verwachtingen op elkaar af kunt stemmen en elkaar kunt vertellen wat je van jullie seksleven vindt.

Een ander onderdeel van een goede afspraak zou kunnen zijn: ”Niet je heil ergens anders zoeken als er thuis problemen zijn. Dan die eerst thuis bespreekbaar maken.” Dat zou al een stuk problemen verminderen.

Een andere afspraak zou kunnen gaan over wat je elkaar wel of niet vertelt. Want de grootste pijn blijkt over het algemeen veroorzaakt te worden door leugens over vreemdgaan.

En een derde afspraak zou kunnen zijn dat je elkaar regelmatig bevraagt op ieders seksuele gedrag en dan vooral de vraag stelt, wat je zoekt in seksualiteit en of je dat daar ook daadwerkelijk vindt.

Want tenslotte  verliest elke norm en elk streven zijn waarde, als je die niet regelmatig toetst aan je eigen beleving en die van je partner/omgeving.

 

_____________________________________________________
Marike de Valk is Gestalttherapeut en geeft individuele, relatie- en gezinstherapie in Beuningen bij Nijmegen samen met haar collega Wilfried Sluys. Op haar site: https://www.mv-gestalttherapie.nl legt ze haar werkwijze uit.
In haar blog (https://www.relatietherapie-nijmegen/blog/) schrijft ze over alles wat met partner- en gezinsrelaties te maken heeft. Ze geeft daar ook lezingen over. Ze is te bereiken via het contactformulier op haar sites of via 024-6751742.
Hier kun je je gratis abonneren op haar blogabonneer.

Hebben vrouwen minder zin in seks dan mannen?

Regelmatig horen we van vrouwen de uitspraak:”Nou ja, ik heb gewoon niet zo vaak zin in seks. Althans niet zo vaak als hij. Maar het is toch logisch, dat vrouwen minder zin in seks hebben?”

Vrouwen en seks

Wij vinden dat helemaal niet logisch. Het is volgens ons in zijn algemeenheid ook niet waar. (We hebben het hier niet over aseksuele vrouwen, lees daarover verderop meer). Vrouwen hebben niet mínder zin in seks dan mannen, maar het werkt bij hen wél anders.

Voor vrouwen is er bijvoorbeeld meestal eerst intimiteit en een goede sfeer nodig, alvorens ze willen vrijen. Voor mannen kan juist het samen vrijen een manier zijn om weer tot die intimiteit te komen. Die tegenstelling vormt geen probleem als er regelmatig gevreeën wordt en de relatie goed is. Dan zijn voor beide partners de voorwaarden vervuld.

Het probleem ontstaat als de relatie verslechtert en als er ruzie of afstand tussen de partners is.  Dan stagneert niet alleen het met elkaar praten, maar ook het met elkaar vrijen. Heel vaak wordt daar niet tussen de partners over gepraat. Seksualiteit blijkt bij stellen vaak een moeilijk bespreekbaar thema. Vrouwen praten er echter wel vaak over onder elkaar. En houden daar met elkaar de mythe in stand dat vrouwen nu eenmaal minder zin hebben…

Een reden voor geen zin hebben

Onze stelling luidt: als een vrouw niet of minder wil vrijen, is daar meestal een reden voor. Heel vaak heeft die reden te maken met de relatie. Ze is bv boos of verdrietig of voelt afstand, bij zichzelf of bij haar partner.

Naast de relatie kunnen ook medische problemen een oorzaak zijn. Laatst vertelde een jonge vrouw dat ze eigenlijk niet meer wou vrijen omdat ”het pijn deed”. Op ons advies ging ze naar de huisarts. Een verwaarloosde schimmelinfectie bleek de oorzaak. Een week en een tube zalf later was de pijn voorbij. Een oudere vrouw met dezelfde klacht bleek door de overgang een te droge vagina te hebben. Bij haar hielp een zalf om de slijmvliezen in de vagina te stimuleren. Een derde vrouw was altijd moe en bleek te lijden aan depressieve klachten. Een vierde vrouw ontdekte dat haar vrijzin aanzienlijk toenam, nadat ze met de anti-conceptiepil gestopt was.

Overigens: er zijn naast het hebben van gemeenschap natuurlijk ook andere manieren van vrijen. In een aantal situaties,  bv vlak na een bevalling, zijn die voor een vrouw veel prettiger.

Wat ook veel voorkomt is dat vrouwen ”geen zin hebben in de seks, die ze gewend zijn te krijgen”, zoals seksuologe Esther Perel zegt. Heel vaak horen we dat een vrijpartij hooguit 10 minuten duurt… dat is voor een vrouw meestal echt te kort.  Een vrouw heeft tijd nodig om zich te ontspannen, om de dagelijkse drukte achter zich te laten, om langzaam opgewonden te worden. Liefst de eventuele kinderen in diepe slaap, zodat die niet onverwacht binnen kunnen komen. En een liefhebbende partner, die ook aandacht heeft voor háár behoeften.

Tenslotte is een belangrijke reden voor geen zin in vrijen het volgende. Als mensen heel veel samen doen, stemmen ze voortdurend op elkaar af. Oneerbiedig gezegd worden ze dan ”één pot nat”. Ze  kunnen hun eigenheid daardoor verliezen. Terwijl er voor aantrekkingskracht nu juist verschil nodig is. Anders valt er niets aan te trekken. Dus ook teveel in de fase van de ”confluentie”, van het ”samengevoel” zitten, kan aanleiding geven tot weinig vrijzin.

Aseksualiteit

Een reden voor geen zin in vrijen kan ook zijn dat de persoon in kwestie aseksueel is. Ongeveer 1 % van de bevolking is aseksueel en heeft vanaf de geboorte geen seksuele gevoelens. Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar aseksualiteit om zeker te zijn van dit percentage. Aseksualiteit komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor.

Geen zin in seks is meestal een signaal

Wat de oorzaak dus ook is: als een vrouw – en overigens ook een man – geen zin meer heeft in vrijen, is dat een signaal, dat elk stel zou moeten bespreken en serieus zou moeten onderzoeken. Het is immers belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Daarmee zouden veel eventuele relatieproblemen in een vroegtijdig stadium opgespoord kunnen worden…

______________________________________________________

Marike de Valk is Gestalttherapeut en geeft individuele, relatie- en gezinstherapie in Beuningen bij Nijmegen samen met haar collega Wilfried Sluys. Op haar site: https://www.mv-gestalttherapie.nl legt ze haar werkwijze uit. In haar blog (https://www.relatietherapie-nijmegen/blog/) schrijft ze over alles wat met partner- en gezinsrelaties te maken heeft. Ze geeft daar ook lezingen over. Ze is te bereiken via het contactformulier op haar sites of via 024-6751742. Hier kun je je gratis abonneren op haar blog: abonneer op blog.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén