Arbeids- en/of persoonlijke problematiek kan tot ziekte leiden. Thuis blijven is voor herstel dan meestal niet voldoende. Daarom bied ik werknemers met psycho-somatische klachten een aan de problematiek aangepaste verzuimbegeleiding. Indien nodig kan ik – met toestemming van betrokkene – contact opnemen met de leidinggevende om eventueel ziekmakende factoren op de werkvloer te bespreken.

Daarnaast bied ik preventieve verzuimbegeleiding aan werknemers, die zonder deze steun (hetzij regelmatig, hetzij op afroep) niet zouden kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Mijn uitgangspunt is:”Fysiek gehandicapten kunnen vaak weer goed functioneren m.b.v. fysieke ondersteuning (bv rolstoel) of een continue medicatie; psychisch gehandicapten kunnen dat vaak, indien regelmatige psychische ondersteuning geboden wordt (preventieve verzuimbegeleiding).”