Aangezien de aanleidingen tot reïntegratie trajecten vaak liggen in pijnlijke factoren als ontslag, verlies van fysieke mogelijkheden of andere problematiek, zijn reïntegratie cliënten vaak onzeker en emotioneel bij sollicitatiegesprekken. Ik bied cliënten daarom ondersteuning bij de voorbereiding van sollicitatiegesprekken door hen te helpen bij een passende verwoording van hun geschiedenis, mogelijkheden en beperkingen.