Mensen met recente fysieke en/of psychische problemen moeten reïntegreren in vaak hectische veeleisende werkomgevingen. Dat stelt eisen aan henzelf, maar ook aan hun werkplek. Het is van belang om een aantal stresssoren van te voren goed in te schatten en zo mogelijk uit te sluiten. De werkgever en de direct leidinggevende dienen goed geïnformeerd te worden over mogelijkheden en beperkingen. De cliënt moet niet boven, maar ook niet onder zijn niveau hoeven te werken.

Ik bied begeleiding aan bij plaatsing van re-integratiecliënten, met wie ik al een traject doorlopen heb. Ik ken hun mogelijkheden en beperkingen en weet aan welke voorwaarden voor werkhervatting voldaan moet worden, om het re-integratietraject een reële kans van slagen te geven. Ik kan de leidinggevende daarover  informeren. Verder kan ik in het bedrijf gaan kijken om een inschatting te maken of de aard van de werkzaamheden en de bedrijfscultuur aansluiten bij de cliënt.