Ziek worden of niet slagen in een bepaald beroep wordt soms veroorzaakt doordat mensen niet op de goede plek zitten. Ze werken bijvoorbeeld onder of boven hun niveau of ze zijn terecht gekomen in een beroep, dat eigenlijk niet aansluit bij hun affiniteiten. In een beroepskeuze-onderzoek kunnen deze zaken aan het licht komen.

Ik werk samen met een geregistreerd beroepskeuze-adviseur, die de onderzoeken handmatig en dus niet per computer verwerkt. Dit heeft als voordeel dat hij een individuele foutenanalyse kan maken. Hierdoor komen factoren als bv concentratiestoornissen (foute antwoorden in clusters) of onderpresteren (foute antwoorden als het te eenvoudig, goede als het moeilijk is) aan het licht. Voor een goed advies is het belangrijk om te weten of dit soort factoren meespelen in de behaalde scores.