Arbeidsreïntegratie

Reïntegratietrajecten slagen vaak niet omdat reïntegratieconsulenten dieperliggende problemen onvoldoende op het spoor komen. Te hulp geroepen psychologen en psychotherapeuten hebben vervolgens meestal weer te weinig ervaring met problemen in arbeidssituaties. Zoals uit mijn cv blijkt heb ik jarenlange ervaring met beide werkvelden. Het toepassen van Gestalttherapie in arbeidssituaties is een gouden greep gebleken. Cliënten geven aan dat ze zich echt gehoord en begrepen voelen. Ze krijgen door deze aanpak nieuw zicht op hun situatie en zien nieuwe wegen naar oplossingen. In het kader van arbeidsreïntegratie bied ik de volgende diensten: